Ana Sayfa Yargı Kararları Y6HD 8.4.2010 E.2010/13568 – K.2010/4160

Y6HD 8.4.2010 E.2010/13568 – K.2010/4160

451
0

– Tahliye (Akte Muhalefet – Kafeteryada Sürekli Sigara İçilmesi)
– Sigara İçilme Yasağına Muhalefet (Tahliye)

4207 Sa.Ka. – BK.256/2

5727 sayılı Kanunla Değişik 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanunla yasaklanmış olmasına rağmen, özellikle bir sağlık kuruluşu bünyesindeki kiralanan “kantin-kafeterya”da sigara içilmesi halinin Borçlar Kanunu 256. maddesinin ikinci fıkrası hükmünce kiralananın açıktan açığa fena kullanılması halini teşkil edeceğinin kabulü gerekir.

Bu bakımdan davalıya bu konuda ayrıca bir ihtar yapılmasına da lüzum yoktur.

DAVA ve KARAR:

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, akde aykırılık ve açıktan fena kullanım nedenleriyle tahliye istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı vekilinin açıktan fena kullanım sebebine dayalı temyiz itirazlarına gelince;

Dava konusu taşınmaz, davacı şirket tarafından işletilmekte olan hastane bünyesindeki kantin-kafeterya olarak kiralanmıştır.

Dosya kapsamından, dinlenen tanık beyanlarından ve mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporundaki tespitlerden dava konusu taşınmazda sigara içilmekte olduğu ve bu durumun süreklilik arz ettiği anlaşılmaktadır.

5727 sayılı Kanunla Değişik 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanunla yasaklanmış olmasına rağmen, özellikle bir sağlık kuruluşu bünyesindeki kiralanan “kantin-kafeterya”da sigara içilmesi halinin Borçlar Kanunu 256. maddesinin ikinci fıkrası hükmünce kiralananın açıktan açığa fena kullanılması halini teşkil edeceğinin kabulü gerekir.

Bu bakımdan davalıya bu konuda ayrıca bir ihtar yapılmasına da lüzum yoktur. Bu nedenle istemin kabulü ile kiralananın tahliyesine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda 2 nolu bentte açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.6.H.D. 8.4.2010 E.2010/13568 – K.2010/4160

Önceki İçerikYHGK 13.4.2011 E.2011/19-17 – K.2011/143
Sonraki İçerikYHGK 6.4.2011 E.2011/12-200 – K.2011/85

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.