Tapu Kaydında Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi

YHGK 13.06.2019 E.2017/1828 – K.2019/646 Tapu kayıtlarında malik kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istemine ilişkin davada; Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; Tapu kaydında malik kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istemine konu eldeki davada, mahkemece yapılan araştırma ve incelemenin hüküm kurmaya yeterli olup olmadığı noktasında toplanmakta OLUP: Hukuk Genel Kurulunca somut olayda mahkemece yapılan araştırma ve incelemenin […]

Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçunun sübutuna ilişkin bir uyuşmazlık ve bu kabulde dosya içeriği itibarıyla herhangi bir isabetsizlik bulunmayan somut olayda, Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; …

Kişilik Haklarına Saldırı – Evli Kişi İle İlişki Kurmak

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırı ) EVLİ KİŞİ İLE İLİŞKİ KURMAK( Kişilik Haklarına Saldırı – Manevi Tazminat ) BOŞANMA SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Eşi İle İlişki Kuran Kişi Aleyhine ) İŞTİHADI BİRLEŞTİRME KARARININ BAĞLAYICILIĞI YHGK 18.06.2019 E.2019/207 K.2019/682 Davacının, eşi ile ilişki kuran davalı aleyhine, kişilik haklırını ihlal etmesi nedeniyle açtığı […]

Kararda Tazminatın Kimden Alınıp Kime Verileceğinin Yazılmaması

Boşanma Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık;Somut olayda mahkemece hangi tarafın maddi ve manevi tazminat talebinin kabulüne karar verildiği ve hüküm altına alınan maddi ve manevi tazminatın kim tarafından ödeneceği konusunda gerekçeli kararda düzenleme yapılıp yapılmadığı, burada varılacak sonuca göre maddi ve manevi tazminatın infazında tereddüt hasıl olup […]

YHGK. 7.7.2010 E.2010/12-383 – K.2010/367

YHGK. 7.7.2010 E.2010/12-383 – K.2010/367 –UYUŞTURUCU MADDE NAKLİNE İŞTİRAK (Zincirleme Suç) – UYUŞTURUCU MADDE NAKLİNE TEŞEBBÜS – ZİNCİRLEME SUÇ (Uyuşturucu Madde Nakline İştirak) TCK.35, 43 1. Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında 16.2.2007 ve 20.2.2007 tarihlerinde yakalanan uyuşturucu madde nakline iştirak suretiyle işlediği eylemlerinin TCK.`nın 43. maddesinde düzenlenen zincirleme suçu oluşturduğu gözetilerek uygulama yapılması yerine iki […]