Ana Sayfa Yargı Kararları YHGK 6.4.2011 E.2011/12-200 – K.2011/85

YHGK 6.4.2011 E.2011/12-200 – K.2011/85

481
0

– Karar Düzeltme Yolu (Şikayetin Reddi)
– Yargıtay Bozma Kararının Tebliğ Edilmemesi (Şikayetin Reddi)
– Şikayetin Reddi (Karar Düzeltme Yolu)

İİK.16

Mahkemece evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda şikayetin reddine karar verilmiş; şikayetçi/alacaklı vekilinin temyizi üzerine Özel Dairece karar bozulmuştur. Bu karara karşı karar düzeltme yolu açıktır.

Karar düzeltme yolu açık olan işlerde; Yargıtay`ca karar bozulmuş ise, bozma ilamının taraflara tebliği ve karar düzeltme süresinin beklenmesi gerekir. Bu usuli işlemler tamamlanmadıkça yeniden duruşma açılması ve karar verilmesi mümkün değildir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;

İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin reddine dair verilen 16.4.2009 gün ve 2009/1500 E. – 2009/1033 K. sayılı kararın incelenmesi şikayetçi/alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine,

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 15.6.2009 gün ve 2009/12115 – 12819 sayılı ilamı;

Bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:

İstek, şikayete ilişkindir.

Mahkemece evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda şikayetin reddine karar verilmiş; şikayetçi/alacaklı vekilinin temyizi üzerine Özel Dairece karar bozulmuştur. Bu karara karşı karar düzeltme yolu açıktır.

Mahkemece bozma ilamı sadece şikayetçi alacaklı vekiline tebliğ edilmiş; karşı taraf borçlulara ise tebliğ edilmemiş; duruşma günü de sadece karşı taraf/borçlu şirkete tebliğ edilmiş, diğer borçluya tebliğ edilmemiştir.

Karar düzeltme yolu açık olan işlerde; Yargıtay`ca karar bozulmuş ise, bozma ilamının taraflara tebliği ve karar düzeltme süresinin beklenmesi gerekir. Bu usuli işlemler tamamlanmadıkça yeniden duruşma açılması ve karar verilmesi mümkün değildir.
Mahkemece, yukarıda açıklanan ilkeler karsısında, karar düzeltme yolu açık bulunan Özel Dairenin bozma ilamına karşı taraf/borçlulara da usulünce tebliğ edilip karar düzeltme imkanı verilmesi gerekirken, bu gerek yerine getirilmeden duruşma açılıp yargılamaya devam edilmesi ve yine duruşma gününün de karşı taraf/borçlu Handan Varış’a usulünce tebliğ edilmeden önceki kararda direnilmesi; bu kararın da adı geçen karşı taraf borçluya usulünce tebliğ edilmemiş olması usul ve aykırıdır.

Bu durumda açıklanan usul hükümlerine uyulmadan verilen direnme kararı yukarıda açıklanan hususlar yerine getirilmek üzere usul yönünden bozulmalıdır.

SONUÇ: Direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı usul yönünden BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.H.G.K. 6.4.2011 E.2011/12-200 – K.2011/85

Önceki İçerikY6HD 8.4.2010 E.2010/13568 – K.2010/4160
Sonraki İçerikİstanbul Baro Seçimlerinde Hizmetimize Devam Ediyoruz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.