Ana Sayfa Yargı Kararları YHGK 10.2.2010 E.2010/4-65 – K.2010/68

YHGK 10.2.2010 E.2010/4-65 – K.2010/68

1938
0

– İhtiyari Dava Arkadaşlığı (Haksız Şikayet – Manevi Tazminat)
– Manevi Tazminat (Haksız Şikayet)
– Şikayet Hakkı (Sınırların Aşılması)
– Hak Arama Özgürlüğü Sınırlarının Aşılması (Manevi Tazminat)
– Temyiz Sınırı (İhtiyari Dava Arkadaşlığı) –

TMK.24,25 HUMK.43,440BK.4982An.12,17

1. İhtiyari dava arkadaşlığında, her dava arkadaşının davası diğerlerinden bağımsız ise de, tahkikat safhası ortaktır. Dava arkadaşı sayısı kadar dava vardır. Her bir dava arkadaşı hükme karşı ayrı ayrı kanun yollarına başvurabileceği gibi, birlikte de başvurabilirler.
2. İhtiyari dava arkadaşlığı halinde tek dava var ise;
temyiz incelemesindeki kesinlik sınırı ve karar düzeltme incelemesi yapılabilmesi için, gereken miktarlar yönünden; her davalı aleyhine hükmedilen değer dikkate alınmalıdır.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla;  Ankara 14.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 29.12.2008 gün ve 445 E. – 471 K. sayılı kararın direnme uygun bulunduğundan miktar yönünden incelenmek üzere Özel Dairesine gönderilmesini kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`ndan çıkan 17.6.2009 gün, 4-200 Esas, 275 Karar sayılı ilamın, karar düzeltilmesi yoluyla incelenmesi davalılar vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; Hukuk Genel Kurulu`nca dilekçe, düzeltilmesi istenen ilam ve dosyadaki ilgili bütün kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:

Dava, haksız şikayet iddiasına dayalı manevi tazminat istemine ilişkin olup, davacı her bir davalının aleyhinde verdikleri şikayet dilekçeleri ile kişilik haklarını zedelediğini, haksız şikayet edildiğini ileri sürerek dava açtığına göre, davalılar arasında mecburi dava arkadaşlığı değil, ihtiyari dava arkadaşlığı mevcuttur.

Bilindiği üzere, davanın birden fazla kişi hakkında aynı sebepten doğması halinde, birden fazla kişi birlikte dava açabilir veya dava edilebilirler  (HUMK. madde 43/2) İhtiyari dava arkadaşlığında, her dava arkadaşının davası diğerlerinden bağımsız ise de, tahkikat safhası ortaktır. Yani, dava arkadaşı sayısı kadar dava vardır. Her bir dava arkadaşı hükme karşı ayrı ayrı kanun yollarına başvurabileceği gibi, birlikte de başvurabilirler. Öte yandan, gerek temyiz incelemesindeki kesinlik sınırı, gerekse karar düzeltme incelemesi yapılabilmesi için gereken miktarlarda her bir davalı aleyhine hükmedilen değer dikkate alınmalıdır.
Bunun yanı sıra, HUMK.nun değişik 440. maddesi uyarınca, davanın kabul edilen kısmının, karar düzeltme incelemesinin sınırı olan (2009 yılı için)  8510 YTL`lik miktardan az olması durumunda karar düzeltme yoluna gidilemez.
Somut olayda davalılar vekilince karar düzeltme istenilmişse de;mahkemece ilk karar ve direnme kararında her bir davalıdan 3000`er YTL olmak üzere toplam 15.000 YTL manevi tazminatın tahsiline karar verilmiş olduğundan, ihtiyari dava arkadaşı olan davalıların her biri aleyhine hükmedilen bu miktar, karar düzeltme incelemesi için gereken değerin altında olduğundan, karar düzeltme dilekçesinin reddi gerekmiştir.

SONUÇ: Davalılar vekilinin karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE,  oybirliği ile karar verildi.

Y.H.G.K. 10.2.2010 E.2010/4-65 – K.2010/68  

Önceki İçerikY12HD 11.1.2010 E.2009/29141 – K.2010/68
Sonraki İçerikY16HD 4.10.2010 E.2010/7268 – K.2010/5713

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.