Kararda Tazminatın Kimden Alınıp Kime Verileceğinin Yazılmaması

Boşanma Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık;Somut olayda mahkemece hangi tarafın maddi ve manevi tazminat talebinin kabulüne karar verildiği ve hüküm altına alınan maddi ve manevi tazminatın kim tarafından ödeneceği konusunda gerekçeli kararda düzenleme yapılıp yapılmadığı, burada varılacak sonuca göre maddi ve manevi tazminatın infazında tereddüt hasıl olup […]

YHGK 13.4.2011 E.2010/2-751 – K.2011/96

– Boşanmada Maddi Ve Manevi Tazminat Koşulları (Mülga Medeni Kanun İle Karşılaştırma – Kocanın Sadakatsiz Davranışları) – Manevi Tazminat (Boşanmada) TMK.166, 174/1-2, 185 – HUMK.254 – 4722 Sa.Ka.1/1 – 743 Sa.Ka. 24, 143 Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, boşanmaya neden olan olaylarda davalı kadının kusurunun eşit olup olmadığı, buna göre davacı […]

YHGK 10.2.2010 E.2010/4-65 – K.2010/68

– İhtiyari Dava Arkadaşlığı (Haksız Şikayet – Manevi Tazminat) – Manevi Tazminat (Haksız Şikayet) – Şikayet Hakkı (Sınırların Aşılması) – Hak Arama Özgürlüğü Sınırlarının Aşılması (Manevi Tazminat) – Temyiz Sınırı (İhtiyari Dava Arkadaşlığı) – TMK.24,25 – HUMK.43,440 – BK.49 – 82An.12,17 1. İhtiyari dava arkadaşlığında, her dava arkadaşının davası diğerlerinden bağımsız ise de, tahkikat safhası […]

YHGK 17.6.2009 E.2009/4-200 – K.2009/275

– Manevi Tazminat (Haksız Şikayet) – Şikayet Hakkı (Sınırların Aşılması) – Hak Arama Özgürlüğü Sınırlarının Aşılması (Manevi Tazminat) –  Haksız Şikayet (Manevi Tazminat) –   TMK.24,25 – BK.49 – 82An.12,17   Davalılar tarafından verilen şikayet dilekçelerinde yer alan yakınma ve isnatların gerçekle örtüşmediği, bölüm başkanı olan davacının, davalıların da  içinde bulunduğu aynı bölümde iki kez […]

Y4HD 13.7.2010 E.2009/12689 – K.2010/8574

– Avukatlık Kimliğinin Bankada Kabul Edilmemesi – Avukata Saygısız Ve Haksız Muamele (Manevi Tazminat) – Banka Çalışanının Avukata Saygısız Ve Haksız Muamelesi (Manevi Tazminat) – Manevi Tazminat (Banka Çalışanının Avukata Saygısız Ve Haksız Muamele Etmesi) – HUMK.438 – 1136 Sa.Ka.9 Davacı avukat, vekil edenine ait çek bedelini, almak amacıyla davalı banka şubesine giden davacı, yeterli […]