Ana Sayfa Yargı Kararları Y12HD 11.1.2010 E.2009/29141 – K.2010/68

Y12HD 11.1.2010 E.2009/29141 – K.2010/68

559
0

– Takibin İptali (Bono Vasfı – Hak Düşürücü Süre)
– Bono Vasfi (Takibin İptali – Hak Düşürücü Süre)
– Hak Düşürücü Süre (Bono Vasfı Sebebiyle Borca İtiraz) –

İİK.168

Borçlunun, senedin kambiyo senedi vasfını haiz olmadığına yönelik şikayetini yasal (5) günlük süre içerisinde icra mahkemesine bildirmesi gerekir. Söz konusu süre kesin süre olup, başvurulmaması halinde hak düşürücü süre sebebiyle sürenin uzatılması mümkün değildir.

DAVA ve KARAR:

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe karşı borçlu, söz konusu senetlerin bono vasfını haiz olmadığını belirterek takibin iptalini talep etmiştir.

İİK`nun 168/3. maddesi uyarınca, yapılan takibin şekline göre,  borçlu, senedin kambiyo senedi vasfını haiz olmadığına yönelik şikayetini  yasal (5) günlük süre içerisinde icra mahkemesine bildirmesi gerekir. Söz konusu süre kesin süre olup, başvurulmaması halinde hak düşürücü süre sebebiyle sürenin uzatılması mümkün değildir.

Somut olayda yapılan takiple ilgili olarak gönderilen 10 örnek ödeme emri, borçluya 7.1.2009 tarihinde tebliğ edilmiş olup, borçlu da tebliğ tarihinin 7.1.2009 olduğunu şikayet dilekçesinde belirtmiştir.

Bu durumda şikayetin yasal 5 günlük süre içerisinde (en geç 12.1.2009 tarihinde) yapılması gerekirken, bu süreden sonra 13.1.2009 tarihinde başvuruda bulunulduğundan ve bu hususun mahkemece re`sen gözetilmesi gerektiğinden, borçlu isteminin süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken işin esası incelenerek istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.12.H.D. 11.1.2010 E.2009/29141 – K.2010/68

Önceki İçerikY.11.H.D. 21.1.2010 E.2009/12093 – K.2010/640
Sonraki İçerikYHGK 10.2.2010 E.2010/4-65 – K.2010/68

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.