Ana Sayfa Yargı Kararları Y9CD 17.09.2008 E.2008/13613 – K.2008/9636

Y9CD 17.09.2008 E.2008/13613 – K.2008/9636

395
0

-Soruşturma İzni Zorunluğu (Devlet Memuru – Sağlık Personeli)
-Memurların Görev Başında İşledikleri Suçlar (Soruşturma İzini Zorunluluğu )
-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (Hükümden Sonra Kanun Değişikliği )
-Yüksek Sağlık Şurası Görüşü( Sağlık Personelinin Yargılanmasında )

4483 Sa.Ka.
1219 Sa.Ka.75
5271 Sa.Ka.231
5728 Sa.Ka.562
1412 Sa.Ka.318

1. Devlet memuru niteliğindiki hemşirenin görevi sırasında işlediği suç nedeniyle yargılanması izne tabidir.

2. Sağlık Sektöründe çalışan doktor veya hemşirelerin görevleri nedeniyle işledikleri var sayılan suçlardan dolayı mahkemenn görüş soracağı bilirkişi hakkı saklı kalmak üzere yüksek sağlık şurasının düşüncesinin sorulması kanuni bir zorunluluktur.

3. Hükümden sonra yürürlüğe giren, “hükmün açıklanmasının geri bırakılması”na ilişkin düzenleme karşısında;
suçun niteliği, hükmolunan cezanın tür ve miktarı gözetilip dosyada bulunan adli sicil kaydı da değerlendirilerek sanıkların hukuki durumunun yeniden tayin ve takdirinde zorunluluk vardır.

DAVA VE KARAR:
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ KARARI: Tayin olunan cezanın süresi bakımından koşulları oluşmadığından sanık M.. Ö.. vekilinin duruşmalı inceleme talebinin CMUK.nun 318. maddesi gereğince REDDİNE,

1-Hemşire olan sanık M… Ö… hakkında; görevi sırasında işlediği iddia edilen suç sebebiyle 4483 sayılı kanun hükümlerine göre izin alınması gerektiğinin gözetilmemesi,

2-Her iki sanık hakkında; 1219 sayılı Yasanın 75. maddesinin mahkemelerin uygun görecekleri bilirkişilerin görüşlerine başvurma imkanı saklı kalmak üzere hemşire ve doktorların mesleklerinin icrasından doğan suçlardan dolayı Yüksek Sağlık Şurasından düşünce sorulmasını zorunlu kaldığı dikkate alınmadan eksik soruşturma ile hüküm tesisi,

3- Kabul görede;

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizce de benimsenen 11.3.2008 tarih, 2008/7-14 esas, 2008/50 sayılı kararı ile; 5271 sayılı CMK.nun 231.maddesinde değişiklik yapan 5728 sayılı Kanunun 562. maddesinin amaç, kapsam ve gerekçesi de nazara alındığında; hükümden sonra yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 562.maddesiyle değişik CMK.nun 231.maddesindeki “hükmün açıklanmasının geri bırakılması”na ilişkin düzenleme karşısında suçun niteliği, hükmolunan cezanın tür ve miktarı gözetilip dosyada bulunan adli sicil kaydı da değerlendirilerek sanıkların hukuki durumunun yeniden tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ:
Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeksizin hükmün öncelikle bu sebeplerden dolayı ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.
Y9CD 17.09.2008 E.2008/13613 – K.2008/9636

Önceki İçerikY5CD 16.09.2008 E.2008/11460 – K.2008/7795
Sonraki İçerikY7CD 1.11.2007 E.2005/5509 – K.2007/7805

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.