Ana Sayfa Yargı Kararları Y5CD 16.09.2008 E.2008/11460 – K.2008/7795

Y5CD 16.09.2008 E.2008/11460 – K.2008/7795

522
0

İddianamenin İadesi ( Uzlaşmaya Tabi İşler )
Çocuğun Cinsel İstismarı ( Uzlaştırma Hükümleri Kapsamına Girmez )
Uzlaşmaya Tabi İşler ( Uzlaştırma Kapsamına Giren Bir Suçun Bu Kapsama Girmeyen Bir Başka Suçu İşlemek Amacıyla Ya Da Bu Suçla Birlikte İşlenmiş Olması )
Konut Dokunulmazlığını İhlal ( Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunun İşlenmesi Amacıyla)

5271 Sa.Ka.170, 174, 253

Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun,bu kapsama girmeyen bir başka suçu işlemek amacıyla ya da bu suçla birlikte işlenmiş olması halinde,uzlaştırma yoluna gidilemez.
Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun, Uzlaşma kapsamında olmayan çocuğun cinsel istismarı suçunun işlenmesi amacıyla işlenmiş olduğu anlaşılmakla, itirazın kabulü gerekir.

DAVA VE KARAR:
Çocuğun cinsel istismarı ve konut dokunulmazlığının ihlali suçundan şüpheli M.T. hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 18/04/2006 tarihli ve 2007/9066 soruşturma,2008/1088 Esas,2008/88 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı kanunun 174. maddesi gereğince iadesine dair, Osmaniye … Ceza Mahkemesinin 02/05/2008 tarihli ve 2008/41 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, Osmaniye … Ceza Mahkemesinin 15/05/2008 tarihli ve 2008/351-351 değişik iş sayılı kararının;

Dosya kapsamına göre, şüphelinin konut dokunulmazlığını ihlal olarak belirlenen eyleminin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 253. maddesi uyarınca uzlaşma kapsamında olduğu ve uzlaşma hükümleri uygulanmadan dava açıldığından bahisle iddianamenin iadesine karar verilmiş ise de,26/07/2007 tarihli ve 26594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 7/4. maddesinde yer alan “Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun,bu kapsama girmeyen bir başka suçu işlemek amacıyla ya da bu suçla birlikte işlenmiş olması halinde,uzlaştırma yoluna gidilemez.” şeklindeki düzenleme nazara alındığında, uzlaşma kapsamında olmayan çocuğun cinsel istismarı suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığını ihlal suçunun işlenmiş olduğu anlaşılmakla, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 15.07.2008 gün ve 39712 sayılı kanun yararına bozmaya atfen C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ KARARI: Kanun yararına bozmaya dayanan ihbarname münderecatı yerinde görülmekle,

SONUÇ:
Kesin olarak verilen Osmaniye … Ceza Mahkemesinin 15/05/2008 tarihli ve Değişik iş sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi gereğince BOZULMASINA,dosyanın … Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ( TEVDİİNE ), oybirliğiyle karar verildi.
Y5CD 16.09.2008 E.2008/11460 – K.2008/7795
____________ oOo ____________

Önceki İçerikY4CD 28.11.2007 E.2007/7328 – K.2007/10102
Sonraki İçerikY9CD 17.09.2008 E.2008/13613 – K.2008/9636

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.