Ana Sayfa Yargı Kararları Y7CD 1.11.2007 E.2005/5509 – K.2007/7805

Y7CD 1.11.2007 E.2005/5509 – K.2007/7805

511
0

Endüstriyel Tasarımın Korunması (Takibi Şikayete Bağlı Suç)
Takibi Şikayete Bağlı Suç (Endüstriyel Tasarımın Korunması)
Kamu Davasının Düşmesi (Şikayetin Geri Alınması)
Müsadere (Şikayetin Geri Alınması)

765 Sa.Ka.36

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname`nin 48/A-c maddesinde yazılı suçların kovuşturması şikayete bağlı olup, hak sahibinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle kamu davası düşürüldüğüne göre dava konusu koltuk takımının müsaderesine karar verilemez.

DAVA ve KARAR:

554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname`ye muhalefetten sanık Ali hakkında yapılan duruşma sonunda: Kamu davasının şikayetten vazgeçme nedeniyle düşürülmesine ve müsadereye dair (İzmir Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi)`nden verilen 13.5.2004 tarihli hükmün Yargıtay`ca incelenmesi, sanık müdafii tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığı`nın bozma isteyen 21.3.2005 tarihli tebliğnamesiyle Daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ KARARI:

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname`ye 4128 sayılı Yasa ile eklenen 48/A-c madde ve fıkrasına göre bu maddede yazılı suçlardan dolayı kovuşturma şikayete bağlı olup, hak sahibinin şikayetinden vazgeçmesi sonucu kamu davasının düşürülmesine karar verilerek suça konu koltuk takımının, 554 sayılı KHK.`nın 48/A-c madde ve fıkrası delaletiyle    765 sayılı TCK.`nın 36. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmiştir.
Keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre dava konusu koltuk takımlarının tescile konu tasarıma belirgin bir şekilde benzediği ve hak ihlalinin oluştuğu tespit edilmişse de, eşyanın taklit olması şikayet olmadığı sürece re`sen müdahaleyi gerektirmemesine, tasarım sahibinin şikayetinden vazgeçerken anılan KHK.`nın 49/e madde ve fıkrası uyarınca el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasına yönelik bir talebinin bulunmamasına, bizatihi suç konusu olmayıp suçun işlenmesinden meydana gelen dava konusu koltuk takımlarının kamunun güvenliği veya sağlığı açısından tehlike arzetmemesine göre, şikayetten vazgeçme sonucu kamu davasının ve müsaderenin dayanağı kalmadığından sanığa iadesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
SONUÇ: Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa`nın   8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.`nın  321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.
Y.7.C.D. 1.11.2007 E.2005/5509 – K.2007/7805

Önceki İçerikY9CD 17.09.2008 E.2008/13613 – K.2008/9636
Sonraki İçerikY2HD 2.3.2009 E.2008/3131 – K.2009/3528

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.