Ana Sayfa Yargı Kararları Y6HD 6.7.2010 E.2010/2264 – K.2010/8572

Y6HD 6.7.2010 E.2010/2264 – K.2010/8572

464
1

– Tahliye (Belediye Malı Mecurun İhale İle Kiralanması)
– Belediye Malı Mecurun İhale İle Kiralanması (Kira Süresi Bitiminde Tahliye – 6570 Sayılı Kanunun Kapsamı)
– Kira Süresi Bitiminde Tahliye (Belediye Malı Mecurun İhale İle Kiralanması)
– Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanunun Uygulama Alanı (Belediye Malı Mecurun İhale İle Kiralanması)
– Fuzuli İşgal –

6570 Sa.Ka.15393 Sa.Ka.15HUMK.76 2886 Sa.Ka.75BK.287

Dava, süre bitimi nedeniyle akdin feshi ve tahliye istemine ilişkindir.
Hükme esas alınan ve davaya dayanak yapılan on yıl süreli kira sözleşmesi ile kiralananın davacı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığın`ca 2886 Sayılı Yasa kapsamında ihale sonucu davalıya kiralandığı hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır.

5393 Sayılı Belediye Yasasının 15. maddesine göre belediye mallarının devlet malı statüsüne alındığı, böylece 2886 Sayılı Yasaya göre kiraya verilen belediye taşınmazları hakkında da anılan yasa hükmünün uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan HUMK.nun 76. maddesi uyarınca bir davada olayları ortaya koymak taraflara ait olup, öne sürülen maddi olguların hukuki nitelendirilmesini yapmak ve uygulanacak yasa maddelerini bulmak ve uygulamak hakime aittir. Nitekim davacı dava dilekçesinde kiralananın kira süresi bitmesi nedeniyle tahliyesini istemektedir.

Bu durumda açıklanan nedenlerle mahkemece sözleşme süresi sona eren davalının 2886 Sayılı Yasanın 75. maddesi gereğince kiralanandan tahliyesine karar vermek gerekir.

DAVA ve KARAR:

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, süre bitimi nedeniyle akdin feshi ve tahliye istemine ilişkindir.

Mahkemece istemin reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı vekili 5.11.2008 tarihli dilekçesi ile dava konusu yeri 1.9.1998 tarihli ve 10 yıl süreli kira sözleşmesi ile davalı şirkete kiralandığını, sözleşmenin özel şartlar 6. maddesine göre on yıllık kira süresinin sonunda tarafların muvafakati ile kiralayan belediyenin süreyi uzatması halinde kira bedeli ve ödeme şeklinin günün koşullarına göre yeniden belirleneceğini, nitekim davacı belediye tarafından yeni kira bedeli ile dava konusu yerin ödeme şeklinin koşullarının belirlenip taraflara tebliğ edildiği, ancak Ankara 8. İdare Mahkemesi`nin belediyenin buna dair kararını iptal ettiğini, bunun üzerine davalıya üç gün içinde kiralananı boşaltıp teslim etmelerine dair ihtar göndermelerine rağmen kiralananın boşaltılmadığını beyanla davalının B.K.287.maddesi gereğince kiralanandan tahliyesini istemiştir.

Davalı ise kiralananın 6570 Sayılı Yasaya tabi olduğu, sözleşmenin kendiliğinden yenilendiğini 6570 Sayılı Yasadaki tahliye nedenlerinden hiçbirinin bulunmadığını belirterek, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece kiralananın 2886 Sayılı Yasa kapsamında ihale ile kiralandığı, kira sözleşmesinin bitiminde anılan maddenin 75. maddesi gereğince davalının fuzuli şagil durumuna düştüğü, davanın ise fuzuli işgal nedenine dayanılarak açılması gerekirken, olayda uygulama yeri bulunmayan BK.287. maddesine dayanılarak açılmasının doğru olmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir.

Hükme esas alınan ve davaya dayanak yapılan 1.9.1998 başlangıç tarihli ve on yıl süreli kira sözleşmesi ile kiralananın davacı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığın`ca 2886 Sayılı Yasa kapsamında ihale sonucu davalıya kiralandığı hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. 13.7.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Yasasının 15. maddesine göre belediye mallarının devlet malı statüsüne alındığı, böylece 2886 Sayılı Yasaya göre kiraya verilen belediye taşınmazları hakkında da anılan yasa hükmünün uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan HUMK.nun 76. maddesi uyarınca bir davada olayları ortaya koymak taraflara ait olup, öne sürülen maddi olguların hukuki nitelendirilmesini yapmak ve uygulanacak yasa maddelerini bulmak ve uygulamak hakime aittir. Nitekim davacı dava dilekçesinde kiralananın kira süresi bitmesi nedeniyle tahliyesini istemektedir.

Bu durumda açıklanan nedenlerle mahkemece sözleşme süresi sona eren davalının 2886 Sayılı Yasanın 75. maddesi gereğince kiralanandan tahliyesine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde istemin reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.6.H.D. 6.7.2010 E.2010/2264 – K.2010/8572   

Önceki İçerikY10HD 25.1.2010 E.2009/15444 – K.2010/654
Sonraki İçerikY6HD 1.2.2010 E.2010/169 – K.2010/805

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.