Ana Sayfa Yargı Kararları Y13HD 27.1.2010 E.2009/9267 – K.2010/694

Y13HD 27.1.2010 E.2009/9267 – K.2010/694

859
1

– Aracın Kayıt Dışı Satımı (Mülkiyet Bakımından – Alıcının Sorumluluğu – Şifahi Sözleşme Ve Zilyetliğin Devri)

– Araç Alanın Zarardan Sorumluluğu (Şifahi Sözleşme Ve Zilyetliğin Devri)

– Davanın Hukuken Vasıflandırılması (Sözlü Sözleşme İle Yapılan Araç Satışının Sonuçları) –

 

2918 Sa.Ka. – HUMK.76

Taraflar arasında, sözlü sözleşme ve zilyetliğin devri suretiyle yapılan araç satışı, mülkiyetinin devri sonucunu doğurmaz ise de; davalı aracın zilyetliğini devralıp 3. şahsa sattığına göre, bu aşamadan sonra oluşan zarardan sorumludur.
Mahkemece, davacının ruhsat sahibi olarak gözüktüğü aracın yapmış olduğu kaza sonucu oluşan gerçek zararın belirlenecek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda yapılan ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi ve gereği konuşulup, düşünüldü:

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı, maliki olduğu 78 … 994 plaka sayılı araç ile davalının aracı karşılıklı trampa ettiklerini, aracı davalıya satıp teslim ettiğini ancak davalının aracın devrini almaktan kaçındığını ve aracı 26.2.2000 tarihinde M. E. isimli üçüncü şahsa sattığını, bu kişinin ise iki yıl sonra ölümlü trafik kazası yaptığını, resmi kayıtlarda aracın maliki olarak gözüktüğü için aleyhine kazada ölen F. M. mirasçılarının açmış olduğu dava neticesinde icra takibine maruz kaldığından 11.2.2008 tarihli sulh protokolü uyarınca 16.000,00.- TL. ödemek zorunda kaldığını, bu tazminatı talep etmesine rağmen davalının ödemediğini, davalının haksız fiili neticesinde ödenen 16.000,00.- TL. ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, husumet itirazında bulunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davalıya husumet yöneltilemeyeceği gerekçesiyle pasif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlerle ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Taraflar arasında şifahi olarak araç satış sözleşmesi yapıldığı ve davacının, davalıya 78 … 994 plaka sayılı aracını davalıdan aldığı araca takas olarak verdiği hususlarında uyuşmazlık yoktur. HUMK.`un 76. maddesi gereğince maddi vakıaları açıklamak taraflara, hukuki tavsifi yapmak hakime aittir. Taraflar arasında yukarıda bahsedilen sözleşme mülkiyetinin devri sonucu doğurmaz ise de, davalı aracın zilyetliğini devralıp 3. şahsa sattığına göre, bu aşamadan sonra oluşan zarardan sorumludur. Mahkemece, davacının ruhsat sahibi olarak gözüktüğü aracın yapmış olduğu kaza sonucu oluşan gerçek zararın belirlenecek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda 1 no`lu bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2 no`lu bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.13.H.D. 27.1.2010 E.2009/9267 – K.2010/694

 

Önceki İçerikY2HD 5.2.2009 E.2008/15476 – K.2009/1541
Sonraki İçerikY12HD 19.2.2010 E.2009/22641 – K.2010/3781

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.