Ana Sayfa Yargı Kararları Y12HD 19.2.2010 E.2009/22641 – K.2010/3781

Y12HD 19.2.2010 E.2009/22641 – K.2010/3781

1349
0

Nafaka Borcuna Mahsuben Yapılan Ödemeler (İçtihat Değişikliği) –

TMK.169

Nafaka borcu ile ilgili olarak oluşturulan yeni içtihat gereğince:
Borçlunun, (somut olayda gözlendiği gibi) birbirini takip eden tarihlerde, tüm nafaka borçlarının kapsamına dahi bir takım ödemeler yapması halinde, yapılan bu ödemelerin nafaka borcuna ilişkin olduğuna dair bir açıklama olmasa bile, ödenen miktar nispetinde nafaka borcundan kurtulacağının kabulü gerekmektedir.

DAVA ve KARAR:

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Alacaklının takibine dayanak yaptığı 9.7.2008 tarihli tedbir kararı gereğince, 4.4.2008 tarihinden itibaren takip alacaklısı kadın için aylık 2500.- TL., müşterek çocuklardan her biri için aylık 2000.- TL. tedbir nafakasına hükmedildiği anlaşılmaktadır.

Genel haciz yolu ile başlatılan takipte borçlu bir takım ödemelerde bulunduğunu belirterek takibe itiraz etmiştir.

İtirazın kaldırılması aşamasında mahkemece, Dairemizin önceki içtihatları doğrultusunda inceleme yaptırılarak, ödeme belgelerinde “nafakaya ilişkindir” kaydını taşımayanlar nazara alınmayarak yazılı şekilde sonuca gidildiği görülmektedir.

Ancak Dairemizce oluşturulan yeni içtihat gereğince borçlunun, somut olayda da gözlendiği gibi birbirini takip eden tarihlerde, tüm nafaka borçlarını kapsamasa dahi bir takım ödemeler yaptığı ve yapılan bu ödemelerin nafaka borcuna ilişkin olduğuna dair bir açıklama olmasa bile, ödenen miktar nispetinde nafaka borcundan kurtulacağının kabulü gerekmektedir.
Zira işleyen nafaka borcu bulunan bir borçlunun, yaptığı ödemelerin bu borç dışında, ahlaki bir ödeme olduğunu kabul etmek hak kaybına neden olmaktadır. Kaldı ki, zorunlu olsa dahi, nafaka borcu da nitelik itibariyle temelde ahlaki bir ödemedir. Açıklanan nedenlerle Dairemizce içtihat değişikliğine gidilmiş ve az yukarıda belirlenen ilkeler kabul edilmiştir.

Hal böyle olunca mahkemece yapılacak iş, borçlu tarafça yapılan tüm ödemelerin (açıkça alacaklı tarafça nafaka dışındaki bir alacağa ilişkin olduğu ispat edilmediği sürece), nafaka borcuna mahsuben yapıldığının kabulü gerekeceğinden, yeniden alınacak ek rapor sonucunda oluşacak duruma göre bir karar vermekten ibarettir.

SONUÇ: Taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.12.H.D. 19.2.2010 E.2009/22641 – K.2010/3781

 

Önceki İçerikY13HD 27.1.2010 E.2009/9267 – K.2010/694
Sonraki İçerikY12HD 9.2.2010 E.2009/21230 – K.2010/2520

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.