Ana Sayfa Yargı Kararları Y11HD 6.3.2006 E.2005/2326 – K.2006/2222

Y11HD 6.3.2006 E.2005/2326 – K.2006/2222

681
0

– Mevduattan İnternet Bankacılığı İle Para Çekiminde Sahtecilik (Yetki Ve Bankanın Sorumluluğu)

– Mevduat Sözleşmesi

– Banka Şubesinin Hükmi Şahsiyeti (Şube Muamelesinde Yetkili Mahkeme)

– Yetki (Banka Şubesinin Muamelesinde) –

 

HUMK.17

1. Bir şubenin muamelesinden dolayı, o şubenin bulunduğu mahalde dahi dava açılabilir.

2. Davacı ile davalı banka arasında mevduat sözleşmesi ilişkisi bulunmakta olup, mevduat sözleşmesi, ödünç (karz) ile usulsüz tevdi sözleşmelerinin niteliklerini taşıyan kendine özgü bir sözleşmedir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasında görülen davada Mersin Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 26.11.2004 tarih ve 2004/455 – 2004/775 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gürkan Gençkaya tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankada mevduat hesabı bulunduğunu, müvekkilinin bilgisi dışında internet bankacılığı kullanılarak müvekkilinin hesabından para çekildiğini, davalı bankanın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini ileri sürerek, şimdilik 500.- Euro’nun davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, haksız fiilden kaynaklanan dolandırıcılık eylemi nedeniyle haksız fiil yeri Aydın mahkemelerinin yetkili olduğunu, alacak davası olarak düşünüldüğünde ise, ikametgahları Şişli mahkemelerinin yetkili olduğunu savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, davacının hesabından Aydın’daki şube aracı yapılarak para çekildiği, haksız fiilin vukuu yerinin Aydın olduğu gerekçesiyle, yetki itirazının kabulü ile dava dilekçesinin yetki noktasından reddine, dosyanın talep halinde Aydın Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, davalı bankada mevduat hesabı bulunan davacının hesabındaki paraların internet bankacılığı kullanılmak suretiyle çekilmesi nedeniyle alacak istemine ilişkindir.

Mahkemece, davacının hesabındaki paranın Aydın şubesi aracı yapılarak çekilmesi nedeniyle haksız fiilin vukuu bulduğu yerin Aydın olduğundan bahisle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Davacı ile davalı banka arasında mevduat sözleşmesi ilişkisi bulunmakta olup, mevduat sözleşmesi, ödünç (karz) ile usulsüz tevdi sözleşmelerinin niteliklerini taşıyan kendine özgü bir sözleşmedir.

Taraflar arasında mevduat sözleşmesi ilişkisi bulunması nedeniyle haksız fiil hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmayıp, mevduat hesabının açıldığı ve internet bankacılığı kullanılmak suretiyle hesabın boşaltıldığı yer, davalı bankanın Mersin şubesidir. HUMK.nun 17. maddesi uyarınca, bir şubenin muamelesinden dolayı, o şubenin bulunduğu mahalde dahi dava açılabilir. Somut olayda davacı, mevduat sözleşmesinin kurulduğu şubenin bulunduğu yerde davasını açmış olup, şubelerin de tüzel kişilikleri bulunduğuna göre, mahkemece yetki itirazının reddi ile işin esasına girilmesi gerekirken yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.11.H.D. 6.3.2006 E.2005/2326 – K.2006/2222

Önceki İçerikY14HD 3.4.2009 E.2009/705 – K.2009/4228
Sonraki İçerikY13HD 27.4.2009 E.2008/13403 – K.2009/5612

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.