Ana Sayfa Yargı Kararları YHGK 21.1.2009 E.2008/12-790 – K.2009/20

YHGK 21.1.2009 E.2008/12-790 – K.2009/20

503
0

– Bono (İmza İnkarı)

– İmza Tatbikatı  (Bilirkişi Raporunun Bağlayıcılığı)

– İmzaya İtiraz (Bilirkşinin Keşideci İmzasını Doğrulaması – İmzayı Diğer Keşidecinin Üstlenmesi)

– İmzayı Diğer Keşidecinin Üstlenmesi (Bilirkişinin Doğrulamasına Rağmen)

 

TTK.589,688

İmza Tatbikatı yapılan bilirkişi raporunda, imzanın sahibine ait olduğu kanaatına varılmıştır.
Bu durumda, diğer ortağın imzanın, sahibi tarafından değil kendisi tarafından onun adı imiş gibi atıldığını beyan ve kabul etmesinin hukuki bir sonucu bulunmamaktadır.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki “imzaya itiraz“ davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 4. İcra Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne  dair verilen 8.10.2007 gün ve 2007/194 E. – 2007/1053 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine,
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 12.2.2008 gün ve 2007/24070 E. – 2008/2028 K. sayılı ilamı;
(… Borçlu Anıl Apaçoğlu aleyhinde başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte dayanak bonodaki imzasını inkar ederek takibin durdurulmasını icra mahkemesinden talep etmiştir. Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu verilen raporda bononun ön yüzündeki keşideci kısmında “Tauna Ayakkabı Anıl Apaçoğlu” ibareli kaşe izi üst tarafına atılı bulunan iki adet imzasının Anıl Apaçoğlu eli mahsulü olduğu kanaatine varılmıştır. Bu durumda “Tauna Ayakkabı Anıl Apaçoğlu” ibareli kaşe izi üzerinde atılı bulunan iki adet imzanın Anıl Apaçoğlu’na ait olmaması sonucu etkilemez. Ayrıca takibin diğer borçlusu Hüseyin Apaçoğlu’nun 8.10.2007 tarihli duruşmada bilirkişi raporunda Anıl`ın eli mahsulü olduğu tespit edilen imzaların kendisi tarafından imzalandığını kabul etmesinin de hukuki bir sonucu bulunmamaktadır. Mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile takibin davacı Anıl Apaçoğlu yönünden durdurulmasına karar verilmesi isabetsizdir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici  nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.H.G.K. 21.1.2009 E.2008/12-790 – K.2009/20

Önceki İçerikY10HD 26.9.2006 E.2006/12060 – K.2006/11667
Sonraki İçerikY.11.H.D. 13.10.2008 E.2008/6690 – K.2008/11098

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.