Ana Sayfa Yargı Kararları Y.11.H.D. 13.10.2008 E.2008/6690 – K.2008/11098

Y.11.H.D. 13.10.2008 E.2008/6690 – K.2008/11098

340
0

– Eft. Talimatının Zamanında Yerine Getirilmemesi (Bankanın Sorumluluğu)

 – Bankanın Eft. Talimatının Zamanında Yerine Getirilmemesinden Sorumluluğu

 – Tmsf`Nin Sorumluluğu (Eft. Talimatının Zamanında Yerine Getirilmemesi)

 – Eft. Talimatını Zamanında Yerine Getirmemekte Kusuru Bulunan Banka, Oluşan Zarardan Sorumludur.

4389 Sa.Ka. Geçici Madd1, 5411 Sa.Ka.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 6. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 6.7.2006 gün ve 2005/350-2006-398 sayılı kararı onayan Daire’nin 21.1.2008 gün ve 2006/13298-2008/292 sayılı kararı aleyhinde davalılar vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya içinde düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacılar vekili, müvekkillerinin davalılardan HSBC Bank nezdindeki parasını EFT. talimati ile diğer davalı nezdinde bulunan hesaba havale ettiklerini, havalenin zamanında yapılmadığını, gecikme nedeniyle faiz geliri kaybının olduğunu ileri sürerek, 52.273.972.000.- TL.nin faiziyle tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekilleri, davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucumda havalenin gecikmesinde davalı İş Bankası A.Ş.’nin %75, diğer davalının ise %25 kusurlu olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne dair verilen karar, davalılar vekillerinin temyizi üzerine onanmıştır.
Davalılar vekilleri, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalılar vekilinin HUMK.nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekilinin karar düzeltme isteğinin REDDİNİ, alınması gereken 28,90.- YTL. karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına,  3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK.nun 442/3. madde hükmü uyarınca, takdiren 170.00.- YTL. para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı İş Bankası’ndan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, Bankalar Kanunu’nun 4672 sayılı yasayla değişik 14/5-e maddesi gereğince davalı HSBC Bank A.Ş.’ye izafeten borcu üstlenen TMSF.’den harç ve cezadan alınmasına mahal olmadığına, oybirliği ile karar verildi.

Y.11.H.D. 13.10.2008 E.2008/6690 – K.2008/11098

Önceki İçerikYHGK 21.1.2009 E.2008/12-790 – K.2009/20
Sonraki İçerikY11HD 24.6.2008 E.2007/6956 – K.2008/8423

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.