Ana Sayfa Yargı Kararları Y10HD 26.9.2006 E.2006/12060 – K.2006/11667

Y10HD 26.9.2006 E.2006/12060 – K.2006/11667

428
0

– Sürekli İş Göremezlik Tazminatı (Rücu Davası – Yanlış Tedavi İddiasının Araştırılmaması)

–  Sürekli İş Göremezlik Ödentilerinin Rücuu

– Yanlış Tedavi (Sürekli İş Göremezlik Tazminatının Rücuu)

– İlliyet Bağı (Yanlış Tedavi – Sürekli İş Göremezlik – Rücu Davası)

– Rücu Davası  (Sgk.Nun – Sürekli İş Göremezlik – İlliyet Bağı)

 

SSK.26

İşkazası sonucu sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesi davasının yapılan yargılamasında:

İddia edildiği gibi kaza sonrası uygulanan tedavi yanlışlığı ve yetersizliklerinin güç kaybı oranının artmasına neden olup olmadığı, böyle bir etki var ise, bunun iş kazası ile sürekli iş göremezlik durumuna girme konumu arasındaki illiyet bağını kesici nitelikte olup olmadığı yönlerinin araştırılıp irdelenmesi;

İş kazası nedeniyle oluşan meslekte kazanma güç kaybı oranı konusunda ortaya çıkabilecek değişikliğin, davalının tazmin sorumluluğu üzerindeki etkisinin belirlenmesi; gerekirken eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak hüküm kurulmuş olması, isabetsizdir.

DAVA ve KARAR:

İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilâmda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi taraflar Avukatlarınca istenilmesi ve davalı Avukatınca da duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek,  işin duruşmaya tâbi olduğu anlaşılmış ve  hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı günde Tetkik Hâkimi Ercan Turan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ KARARI:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davalı işveren vekili, yanıt dilekçesinde ve yargılama sürecinin sonraki aşamalarındaki beyanlarında, iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalının davacı Kurum hastanelerinde yapılan tedavisinin ayıplı ve yetersiz olduğunu, patlayan spiral taşının yüzüne çarpması nedeniyle davacı Kuruma ait hastaneye müracaatı üzerine sigortalının gözüne yönelik herhangi bir tedavi uygulanmadığı, yanağındaki kesinin tedavisiyle yetinildiği ve gözdeki hasarın sonradan fark edildiğini ileri sürerek, bu konunun sürekli iş göremezlik oranının oluşması üzerindeki etkisinin belirlenip, işveren sorumluluğunun buna göre tespitini istemiş; olay nedeniyle sigorta ve iş müfettişliğince düzenlenen raporlarda da, bu yönde ifade ve tespitler yer almıştır. Mahkemece, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu ve Adli Tıp Kurumu`ndan sürekli iş göremezlik oranı konusunda raporlar alınmış olmakla birlikte, anılan raporlar bu yönde bir irdeleme içermediği gibi; sigortalının ilk tedavisine ilişkin belgeler de  dosya içeriğine katılmamıştır.

Sigortalının  ilk başvurduğu  kuruluştaki  tedavi  belgeleri getirtilip, anılan belgelerdeki teşhis ve tedavi işlemleri gözetilerek, davalı işveren vekilinin tedavi yetersizliğinin etkisine ilişkin savunmaları doğrultusunda inceleme yapılarak, iddia edildiği gibi kaza sonrası uygulanan tedavi yanlışlığı ve yetersizliklerinin güç kaybı oranının artmasına neden olup olmadığı, böyle bir etki var ise, bunun iş kazası ile sürekli işgöremezlik durumuna girme konumu arasındaki illiyet bağını kesici nitelikte olup olmadığı yönlerinin araştırılıp irdelenmesi, iş  kazası nedeniyle oluşan meslekte kazanma güç  kaybı oranı konusunda ortaya çıkabilecek değişikliğin, davalının tazmin sorumluluğu üzerindeki etkisinin belirlenmesi gereği gözetilmeksizin, eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı şirket vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.10.H.D. 26.9.2006 E.2006/12060 – K.2006/11667

Önceki İçerikY9HD 2.3.2009 E.2007/38396 – K.2009/5510
Sonraki İçerikYHGK 21.1.2009 E.2008/12-790 – K.2009/20

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.