Ana Sayfa Yargı Kararları Y9HD 19.2.2009 E.2007/38169 – K.2009/2992

Y9HD 19.2.2009 E.2007/38169 – K.2009/2992

432
0

– Tüzel Kişiliğe Tebligatta Usul Ve Esaslar (Kıdem Tazminatı)
– Tebligat (Tüzel Kişiliğe Tebligatta Usul Ve Esaslar)
– İşverenin Tüzel Kişilik Olması
– Taraf Teşkili (Usulsüz Tebligat)
– Duruşma Gününün Kalemden Öğrenilmesi
– Kıdem Tazminatı (Usulsüz Tebligat)

İK.27201 Sa.Ka.12

1- Somut uyuşmazlıkta, davalı anonim şirket olduğu için dava dilekçesinin şirketin yetkili kişilerine tebliğ edilerek taraf teşkili sağlanmalı ve bundan sonra anonim şirket nezninde yargılama yapılarak hüküm kurulmalıdır. Taraf teşkili yapılmadan  hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
2- Şirket varken gerçek şahsa husumet yöneltilmesi de  ayrı bir bozma nedenidir.

DAVA ve KARAR:

Davacı, kıdem tazminatı alacağının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla,  dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Başbayraktar Taşkın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Yargılamanın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, iddianın ileri sürülmesi, savunmanın yapılabilmesi ile delillerin eksiksiz olarak toplanılıp tartışılabilmesi öncelikle tarafların yargılamadan haberdar edilmeleri ile olanaklıdır. Hasımsız davalar hariç olmak üzere dava dilekçesi ile duruşma gün ve saati karşı tarafa tebliğ edilmeden ve taraf teşkili sağlanmadan, davaya bakılamaz, yargılama yapılamaz.

Dava ile ilgili olan kişilerin davaya ilişkin bir işlemi öğrenebilmesi için, tebligatın usulüne uygun olarak yapılması, duruşma gün ve saatinin muhataba bildirilmesi gerekmektedir. Duruşma günü ile tebligatın çıkarıldığı tarih arasında makul bir süre olmalıdır. Aksi takdirde tarafların hukuksal dinlenme ve savunma hakkı kısıtlanmış olur. Duruşma gün ve saatinin kalemden öğrenilmesine yönünde usul ve tebligat hukukunda düzenleme olmadığından, bu yönde verilen bir karar yasaya aykırı kabul edilecektir.

Tebligat Kanunu ve bu kanunun uygulanması için çıkarılan tüzüğün hükümleri tamamen şeklidir ve titizlikle uygulanması gerekir. Dolayısı ile bir davada yapılan tebligatların usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını hakim doğrudan, kendiliğinden denetlemelidir.

Adreste tebligat esası kabul edildiğinden, tebligatın tebliğ yapılacak gerçek veya tüzel kişinin bilinen en son adresinde yapılmalıdır. Adresten kastedilen bir kimsenin oturduğu veya çalıştığı yerdir. Asıl olan tebligatın, tebligat evrakında belirtilen adrese götürülerek muhatabın kendisine yapılmasıdır. Adres niteliğinden bulunmayan yerlere, örneğin inşaat halinde tebligat yapılmamalıdır. Tebligat evrakına adresin doğru ve okunaklı olarak yazılması gerekir. Bir kişinin adresinden başka bir yerde tebligat yapılabilmesi o kişinin tebligatı kabul etmesine bağlıdır. Ev adresine çıkarılan tebligatın, ev adresinde yapılamaması halinde iş adresine yapılırsa geçerli kabul edilmelidir.

Tebligat Kanunu’nun 12.maddesi uyarınca “Tüzel kişilere tebliğ, yetkili temsilcilerine, bunlar birden fazla ise yalnız birine yapılır”.  Temsile yetkili kişinin herhangi bir nedenle tebliğ yapıldığı sırada işyerinde bulunamadıkları veya bizzat alamayacak durumda oldukları takdirde, kendisinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürüne, bu durumda olanaklı değil ise, tüzel kişinin o yerdeki memur veya işçilerinden birine yapılmalıdır. Bu sıraya uyulması gerekir. Aksi takdirde usulsüz tebligat sözkonusudur. Tüzel kişiliği olmayan, ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesi anlamında işveren olan kamu kurum ve kuruluşları adına çıkarılan tebligatın kurumun yetkili temsilcisine tebliği gerekir (Dairemizin 03.11.2008 gün ve 2008/4948 Esas, 2008/29807 Karar sayılı ilamı).

Somut uyuşmazlıkta, davalı anonim şirket olduğu için dava dilekçesinin  şirketin yetkili kişilerine tebliğ edilerek taraf teşkili sağlanmalı ve bundan sonra anonim şirket nezninde yargılama yapılarak hüküm kurulmalıdır.  Taraf teşkili yapılmadan hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Şirket varken gerçek şahsa husumet yöneltilmesi de ayrı bir bozma nedenidir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.9.H.D. 19.2.2009 E.2007/38169 – K.2009/2992

Önceki İçerikY8HD 23.10.2007 2007/5719 – K.2007/5765
Sonraki İçerikY6CD 16.2.2009 E.2009/2223 – K.2009/2903

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.