Ana Sayfa Yargı Kararları Y6CD 16.2.2009 E.2009/2223 – K.2009/2903

Y6CD 16.2.2009 E.2009/2223 – K.2009/2903

472
1

– Savunma Hakkının Sınırlandırılması (Zorunlu Müdafii Hazır Bulundurulmadan Hüküm Kurmak)
– Müdafiin Görevlendirilmesi (Savunma Hakkının Sınırlandırılması)
– Yağma (Müdafii Görevlendirilmesi Zorunluluğu – Savunma Hakkının Sınırlandırılması – Malın Değerinin Azlığı)
– Malın Değerinin Azlığı (Yağma)
– Suç Konusu Eylemin Bölünmemesi Gereği
– Hapis Cezası İle Hükümlülüğün Yasal Sonuçları
– Pkk Kongra-Gel Bölücü Örgütüne Üye Olmak

5271 Sa.Ka.149,150,151,156,188 TCK.53,149,150 765 Sa.Ka.522

1. Cezanın alt sınırına göre, zorunlu olarak atanan savunman hazır bulundurulmadan, yada maddesi uyarınca yeni bir savunman görevlendirilmeden, sanık hakkında hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
2. Suç konusu eyleminin bir bütün olarak, 5237 sayılı TCY.`nin 149/1-(a),(c),(f),(h) maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden; eylem bölünerek sanığın, tamamlanmış yağma suçundan mahkumiyetine, kalkışma aşamasında kalan nitelikli yağma suçundan ise beraatına karar verilmesi,
3. 5237 sayılı TCY.`nın 150. maddesinin 2. fıkrasındaki “malın değerinin azlığı” kavramının: Olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da gözetilmek suretiyle, daha çoğunu alabilme olanağı varken, yalnızca gereksinimi kadar değer olarak da gerçekten az olan şeylerin alınması durumunda, yasal ve gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği gözetilmeden, somut olayda koşulları oluşmadığı halde cezadan indirim yapılması,
4. Hapis cezasıyla hükümlülüğünün yasal sonucu olarak, sanığın kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerine ilişkin haklardan 5237 sayılı TCY.nın 53/3. maddesi uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilmesine kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, isabetsizdir.

DAVA ve KARAR:

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; Yargıtay  C. Başsavcılığının 26.1.2009 tarihli kenar yazısı ile Dairemize gönderilmekle başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ KARARI:

Sanıklar hakkında katılana yönelik kişi özgürlüğünden yoksun bırakma suçundan zamanaşımı içinde dava açılması olanaklı kabul edilmiştir.

I- Sanıkların yasadışı silahlı PKK/KONGRA-GEL bölücü terör örgütü üyesi olmak suçundan beraatlarına ilişkin hükmün incelenmesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, kararın dayandığı gerekçeye ve takdire göre O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun ve takdire dayalı bulunan hükmün tebliğnameye aykırı olarak ONANMASINA,

II- Sanıklar hakkında nitelikli yağma suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince,
Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hâkimler Kurulunun takdirine göre, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak:
1- 5237 sayılı TCY.nın 149/1-(f) maddesinde yazılı cezanın alt sınırına göre 5271 sayılı CMK.`nun 149/3,150/3,156 ve 188/1. maddeleri uyarınca zorunlu olarak atanan savunman hazır bulundurulmadan yada aynı Yasanın 151. maddesi uyarınca yeni bir savunman görevlendirilmeden sanık Mehmet Emin Gökguz hakkında hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
2- Diğer sanık Mehmet Emin Gökguz ve İbrahim Ağaçtutan adındaki kişiyle birlikte eşya taşıtacakları bahanesiyle saat 20:00 sıralarında buluştukları katılan Mehmet Salih Şenses`i, Kartal İlçesinde kamyonetiyle dolaştırdıktan sonra getirdikleri boş arazide tabancayla tehdit ederek, adı geçen katılandan yasadışı silahlı PKK/KONGRA-GEL bölücü terör örgütüne verilmek üzere 2000 dolar para isteyen sanık Yusuf Göçmen`in, 6.10.2005 günü tekrar buluştuğu katılandan yaklaşık  390-430 YTL değerinde olduğu anlaşılan 2 tane bileziği alması ve aynı gün telefonla aradıkları katılana bilezikleri kabul etmediklerini söyleyip baştan beri istedikleri  2000 dolar paranın verilmesini istemesi eyleminin bir bütün olarak 5237 sayılı TCY.`nin 149/1-(a),(c),(f),(h) maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden, eylem bölünerek tamamlanmış yağma suçundan mahkumiyetine, kalkışma aşamasında kalan nitelikli yağma suçundan ise beraatına karar verilmesi,
3- 5237 sayılı TCY.`nın 150. maddesinin 2. fıkrasındaki “malın değerinin azlığı” kavramının, 765 sayılı TCY.`nın 522. maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleriyle, her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlanmak dışında benzerliği bulunmadığı, “değerin azlığı” nın 5237 sayılı Yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, Yasakoyucunun amacı ve suçun işleniş biçimi, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı  da gözetilmek suretiyle, daha çoğunu alabilme olanağı varken, yalnızca gereksinimi kadar değer olarak da gerçekten az olan şeylerin alınması durumunda, yasal ve gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği gözetilmeden, somut olayda koşulları oluşmadığı halde aynı Yasanın 150/2. maddesiyle cezadan indirim yapılması,
4- Sanık Yusuf Göçmen hakkındaki İstanbul 1 numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesinin 29.11.1996 gün ve 1995/324-1996/263 sayılı mahkumiyet ilamının tekerrüre esas olup olmadığının araştırılmaması,
5- Hapis cezasıyla hükümlülüğünün yasal sonucu olarak sanık  Yusuf Göçmen`in kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerine ilişkin haklardan 5237 sayılı TCY.nın 53/3. maddesi uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilmesine kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, sanık Yusuf Göçmen ve savunmanı ile sanık Mehmet Emin Gökguz ve O Yer Cumhuriyet Savcılarının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan sanık Mehmet Emin Gökguz hakkında nitelikli yağma suçundan kurulan hüküm bakımından diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.6.C.D. 16.2.2009 E.2009/2223 – K.2009/2903

Önceki İçerikY9HD 19.2.2009 E.2007/38169 – K.2009/2992
Sonraki İçerikY6CD 1.12.2008 E.2008/1129 – K.2008/23005

1 Yorum

  1. Terörizm, “Disasters: Terrorism” adlı kitapta , “What is Terrorism?” başlığında Ann Weil tarafından da bu şekilde tanımlanmıştır: “Terörizm; rastgele seçilmiş ya da sembolik değeri olan kurbanların, şiddetin aracı olarak seçildikleri bir savaş yöntemidir. Bu araçsal kurbanların kurbanlaştırılmaları, mensup oldukları grup ya da sınıf içerisindeki yerlerine bağlıdır. Böylece, söz konusu grup ya da sınıfa mensup olan diğer bireyler de, kronik bir terör korkusunun içine itilmiş olurlar”.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.