Ana Sayfa Yargı Kararları Y8HD 23.10.2007 2007/5719 – K.2007/5765

Y8HD 23.10.2007 2007/5719 – K.2007/5765

444
2

– Kanun Yollarına Başvurmada Hukuki Yarar
– Hukuki Yarar (Kanun Yollarına Başvurmada)
– Yargılamada Talep Edilmeyen Husus (Kanun Yollarında)

TMK.442,713 HUMK.427

Tarafların kanun yoluna başvurmaları için bunda hukuki yararlarının bulunması gerekmektedir. İlk hüküm lehine olan ve temyiz itirazında bulunmayan davalı Hazine vekilinin onama ilamına karşı karar düzeltme istemekte hukuki yararı bulunmamaktadır.

Kaldı ki, Hazine vekilinin yargılama sırasında TMK.nun  713/6. maddesi uyarınca tescil isteği de bulunmamaktadır.

DAVA ve KARAR:

Hamit Özcan ile Hazine ve Fevziye Köyü Tüzel Kişiliği aralarındaki dava hakkında Ankara 4. Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 17.3.2004 tarih ve 436/89 sayılı hükmün Dairenin 5.6.2007 gün ve 3139/3536 sayılı ilamiyle onanmasına karar verilmişti. Hazine vekili tarafından süresinde kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı vekili, imar-ihya ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak bir parça tapusuz taşınmazın müvekkili adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Hazine vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece imar-ihya ve kazanma şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi üzerine; hükmün, davacı vekilinin temyizi üzerine, Dairemizce yapılan inceleme sonunda 5.6.2007 gün 2007/3139 esas 2007/3536 karar sayılı ilam ile onanmasına karar verilmiştir. Bu kez davalı Hazine vekili, TMK.nun 713/6. maddesi uyarınca taşınmazın Hazine adına tescili gerektiğini ileri sürerek karar düzeltme isteğinde bulunmuştur.
Yerel mahkemece verilen ilk hüküm Hazine vekili tarafından temyiz edilmemiştir. Davacı tarafın temyizi üzerine onanan Dairemizin ilamına karşı ilk hükmü temyiz etmeyen Hazine vekili karar düzeltme isteğinde bulunmuştur. Somut olaya, kıyas yoluyla uygulanması gereken HUMK.nun 427/son fıkrası gereğince tarafların kanun yoluna başvurmaları için bunda hukuki yararlarının bulunması gerekmektedir. İlk hüküm lehine olan ve temyiz itirazında bulunmayan davalı Hazine vekilinin Dairemizin onama ilamına karşı karar düzeltme istemekte hukuki yararı bulunmamaktadır.

SONUÇ: Kaldı ki, Hazine vekilinin yargılama sırasında TMK.nun  713/6. maddesi uyarınca tescil isteği de bulunmamaktadır. Yargıtay ilamında açıklanan gerektirici sebeplere göre yerinde olmayan karar düzeltme isteminin (REDDİNE) ve anılan Kanunun 442. maddesi uyarınca takdiren 160.00.- YTL. para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazineye irad kaydına ve 2588 sayılı Kanunla eklenen 492 sayılı Harçlar Kanununun 13/j maddesi uyarınca Hazineden harç alınmasına mahal OLMADIĞINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.8.H.D. 23.10.2007 2007/5719 – K.2007/5765

Önceki İçerikY11HD 20.6.2006 E.2006/6654 – K.2006/7209
Sonraki İçerikY9HD 19.2.2009 E.2007/38169 – K.2009/2992

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.