Ana Sayfa Yargı Kararları Y9HD 19.1.2010 E.2009/47848 – K.2010/356

Y9HD 19.1.2010 E.2009/47848 – K.2010/356

428
1

– Yargıtay Bozma Kararında Maddi Hata (İş Davalarında – Bozma Kararının Ortadan Kaldırılması)
– Maddi Hata (Yargıtay Bozma Kararının Ortadan Kaldırılması)
– Kıdem Tazminatı Davasında Bozma Kararında Maddi Hata (Bozma Kararının Ortadan Kaldırılması)
– Bozma Kararının Ortadan Kaldırılması (Maddi Hata)
– Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma (Yargıtay Bozma Kararında Maddi Hata)
– Kıdem Tazminatına Hak Kazanılan Tarihin Tesbiti (Yargıtay Bozma Kararında Maddi Hata)
– Kıdem Tazminatı (Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma) –

İK.

Davacı işçi yaşlılık aylığına hak kazanabileceğine dair yazıyı işverene ibraz ederek işyerinden ayrılmış olmakla, bu tarih itibariyle kıdem tazminatına hak kazanmış durumdadır. Mahkemece faiz başlangıcı yönünden verilen karar usul ve yasaya uygundur.
Yargıtay Özel Dairesince, şahsi dosya içindeki belgelerin gözden kaçırılması sonucu araştırmaya yönelik bozma kararı verildiği anlaşılmaktadır. Davacı tarafın maddi hatayı ileri süren dilekçesindeki itirazları bu yönden yerinde görülmüş ve Özel Dairece verilen bozma kararı ortadan kaldırılarak, kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA karar verilmiştir.

DAVA ve KARAR:

Davacı, kıdem tazminatı ile izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiş, yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almış, hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili tarafından verilen 4.12.2009 tarihli dilekçede, Dairemizin 17.9.2009 tarih ve E.2008/12537, K.2009/23242 sayılı bozma kararının faiz yönünden maddi hataya dayalı olarak verildiği ileri sürülerek kararın ortadan kaldırılması ve hükmün onanmasına karar verilmesi talep olunmuştur.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dairemizce verilen bozma ilamında, işyerinden emeklilik sebebiyle ayrılan davacı işçi yönünden kıdem tazminatı faiz başlangıcının belirlenebilmesi için yaşlılık aylığı tahsis yazısının ya da yaşlılık aylığına hak kazanabileceğini gösteren yazının işverene bildirilip bildirilmediğinin araştırılması gerektiği belirtilmiştir. Davacı vekili maddi hatanın giderilmesini talep ettiği dilekçesinde, dava dosyası içinde bulunan şahsi sicil dosyasında, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve işverene başvuruya dair yazıların bulunduğunu belirtmiştir.

Dosya ve eklerinin incelenmesinden; davacının 3.10.2006 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumuna başvuruda bulunduğu ve ilgili kurumun 5.10.2006 tarihli yazısında işçinin başvurusu halinde yaşlılık aylığı bağlanacağının bildirildiği anlaşılmaktadır. Davacı işçi sözü edilen kurum yazısını da ibraz ederek 15.9.2006 tarihinde emekliye ayrılmak istediğine dair yazıyı işverene bildirmiş ve işyerinden bu suretle ayrılmıştır. Davacı işçinin daha sonra yaşlılık aylığı için ilgili kuruma başvurduğu ve tahsis yapıldığı hususları da tartışma dışıdır.

Davalı işveren 25.12.2006 tarihinde kıdem tazminatının bir kısmını da ödemiştir.

Bu durumda davacı işçi yaşlılık aylığına hak kazanabileceğine dair yazıyı işverene ibraz ederek işyerinden ayrılmış olmakla bu tarih itibariyle kıdem tazminatına hak kazanmış durumdadır. Mahkemece faiz başlangıcı yönünden verilen karar usul ve yasaya uygun olup;

SONUÇ: Dairemizce şahsi dosya içindeki belgelerin gözden kaçırılması sonucu araştırmaya yönelik bozma kararı verildiği anlaşılmaktadır. Davacı tarafın maddi hatayı ileri süren dilekçesindeki itirazları bu yönden yerinde görülmüş ve Dairemizce verilen bozma kararı ortadan kaldırılarak, kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, oybirliği ile karar verilmiştir.

Y.9.H.D. 19.1.2010 E.2009/47848 – K.2010/356

Önceki İçerikY17HD 26.4.2010 E.2010/3086 – K.2010/3835
Sonraki İçerikY10HD 25.1.2010 E.2009/15444 – K.2010/654

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.