Ana Sayfa Yargı Kararları Y9HD 13.7.2010 E.2010/27788 – K.2010/23382

Y9HD 13.7.2010 E.2010/27788 – K.2010/23382

467
0

– Yargıtay Kararında Maddi Hata (İşçilik Hakları Hesaplanmasında Yöntem Hatası)

– İş Davalarında Yargıtay Kararının Maddi Hata Sebebiyle Düzeltilmesi

– İşçilik Hakları Hesaplanmasında Yöntem Hatası (Yargıtay Kararında Maddi Hata)

– Maddi Hata (Yargıtay Kararında)

– Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokollerinin Uygulanması (Yargıtay Kararında Maddi Hata) –

HUMK.440 5521 Sa.Ka.8

1. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokollerinden doğan işçilik alacakları hesaplanmış ve sözü edilen protokollere göre hesaplama Toplu İş Sözleşmesinin yürürlüğünün sona erdiği tarihten itibaren yapılmıştır.
Dairemizce (Y9HD) sözü edilen hesap yöntemi gözden kaçırılmış olup, onama ilamının maddi hataya dayandığı anlaşılmakla, Dairemiz (Y.9.H.D.) onama kararının ortadan kaldırılmasına, hakim not fişinin geri istenmesine karar verilmiş, dosya içeriğine göre aşağıdaki gibi hüküm kurmak gerekmiştir.
2. Davacı işçi yönündün de, ilerde imzalanabilecek olan Toplu İş Sözleşmesi bakımından kazanılmış hak oluşturmamak üzere, genelgelerde belirtilen tarihlerden itibaren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokollerinin uygulanması yoluna gidilmiştir.
Davacı işçinin sözü edilen çerçeve protokollerinden genelgede yazılı olan tarihlerden itibaren yararlanması gerekirken, hükme esas alınan bilirkişi raporunda Toplu İş Sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren uygulamaya konularak fark ücret ve ikramiye hesabı hatalı olmuştur.

DAVA ve KARAR:

Harun Ö. adına Avukat E. Şevket Yücesoy ile Davalı Orman Genel Müdürlüğü adına avukat Ömer Sinan Bayçelebi arasındaki dava hakkında Ankara, 1. İş Mahkemesinden verilen 18.9.2009 günlü ve 2009/383 E. –2009/527 K. sayılı karar davalı tarafından temyiz edilmiş ve Dairemizin 13.5.2010 günlü ve 41020 – 13074 sayılı ilamıyla hükmün ONANMASINA, karar verilmiştir.

Davalı adına verilen dilekçe ile kararın maddi hataya dayandığı gerekçesiyle ortadan kaldırılması istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokollerinden doğan işçilik alacakları hesaplanmış, ve sözü edilen protokollere göre hesaplama Toplu İş Sözleşmesinin yürürlüğünün sona erdiği tarihten itibaren yapılmıştır.
Dairemizce sözü edilen hesap yöntemi gözden kaçırılmış olup, onama ilamının maddi hataya dayandığı anlaşılmakla, Dairemiz onama kararının ortadan kaldırılmasına, hakim not fişinin geri istenmesine karar verilmiş, dosya içeriğine göre aşağıdaki gibi hüküm kurmak gerekmiştir.

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı işçi ücret ve ikramiye farkı isteklerinde bulunmuş, davalı işveren davanın reddini savunmuştur. Mahkemece isteklerin kabulüne karar verilmiş, kararı davalı vekili süresi içinde temyiz etmiştir.

Davacının üyesi olduğu sendika ile davalı arasında bağlantının Toplu İş Sözleşmesinin süresi 31.12.2004 tarihinde sona ermiş, daha sonra sözü edilen taraflar arasında yeni bir Toplu İş Sözleşmesi imzalanmamıştır.

Bu arada zaman zaman Türk-İş ile Hükümet arasında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolleri imzalanmıştır.

Davacının üyesi bulunduğu sendikanın yetkisine dair sorunlar sebebiyle Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasının gecikmesine bağlı olarak işçilerin daha fazla mağdur olmaması için işverence idari nitelikte genelgeler çıkarılmış ve Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokollerinin ileriye dönük olarak uygulanmasına dair kararlar verilmiştir.

Bu şekilde ilerde imzalanabilecek olan Toplu İş Sözleşmesi bakımından kazanılmış hak oluşturmamak üzere genelgelerde belirtilen tarihlerden itibaren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokollerinin uygulanması yoluna gidilmiştir.

Davacı işçinin sözü edilen çerçeve protokollerinden genelgede yazılı olan tarihlerden itibaren yararlanması gerekirken, hükme esas alınan bilirkişi raporunda Toplu İş Sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren uygulamaya konularak fark ücret ve ikramiye hesabı hatalı olmuştur. Konu Dairemizce daha önce de incelenmiş ve çerçeve protokollerinin, işverence çıkarılan genelgelerde belirlendiği üzere ileriye dönük olarak uygulanması esası benimsenmiştir. (Yargıtay 9.H.D. 6.10.2009 gün 2009/9135 E. – 2009/25976 K. ve Yargıtay 9.H.D. 18.5.2010 gün 2010/17087 E. – 2010/13864 K.).

Mahkemece gerekirse bu yönde bilirkişiden ek hesap raporu alınmalı ve yukarıda belirtilen esaslar dahilinde hesaplamaya gidilerek isteklerle ilgili bir karar verilmelidir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.9.H.D. 13.7.2010 E.2010/27788 – K.2010/23382

 

Önceki İçerikY9HD 17.6.2010 E.2010/13532 – K.2010/19375
Sonraki İçerikY12HD 11.1.2010 E.2009/29291 – K.2010/37

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.