Ana Sayfa Yargı Kararları Y12HD 11.1.2010 E.2009/29291 – K.2010/37

Y12HD 11.1.2010 E.2009/29291 – K.2010/37

426
0

– Emekli Maaşının Haczi (İstirdat)

– Emekli Maaşı Haczinde İstirdat

– İcra Tetkik Merciinin Emekli Maaşı Haczinde İstirdat Kararı Vermesi –

SSK.121

Borçlu`nun SSK.`dan almakta olduğu emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasına dair karar yasaya uygun ise de;
Şikayetten önce yapılan kesintilerin de iadesi için genel mahkemede açılacak istirdat davasında hüküm alınması zorunludur.
Merci tarafından borçlunun emekli maaşından yapılan kesintilerin, kesinti tarihinden itibaren alacaklıdan alınarak borçluya verilmesi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA ve KARAR:

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Şikayetçi borçlu tarafından İcra Mahkemesine sunulan dilekçede SSK.`dan almakta olduğu emekli maaşına konulan haczin 506 sayılı Yasanın 121. maddesine aykırı olduğundan bahisle kaldırılması isteminde bulunulmuş ve mahkemece yasaya uygun bu istek kabul edilmiştir.

Ancak, mahkemece şikayetten önce yapılan kesintilerin de iadesi yönünde hüküm tesis edilmiş ise de, sözü edilen ödemelerin geri alınması ancak bu konuda genel mahkemede açılacak istirdat davası yoluyla mümkün olabilir. Açıklanan nedenlerle borçlunun emekli maaşından yapılan kesintilerin, kesinti tarihinden itibaren alacaklıdan alınarak borçluya verilmesi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.12.H.D. 11.1.2010 E.2009/29291 – K.2010/37  

Önceki İçerikY9HD 13.7.2010 E.2010/27788 – K.2010/23382
Sonraki İçerikY2CD 5.5.2010 E.2010/11974 – K.2010/14971

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.