Ana Sayfa Yargı Kararları Y9HD 12.2.2009 E.2007/34497 – K.2009/2361

Y9HD 12.2.2009 E.2007/34497 – K.2009/2361

399
0

– Haksız Fesih (İşçinin İşyerinin Değişmesi Nedeniyle)

– İşçinin İbranameye İlişkin Beyanının Alınmaması

– İbranameye İlişkin Davacı Beyanı Alınmaması –

 

İK.22,24

İbranamede dava konusu kıdem ve ihbar tazminatları haricindeki alacaklar yönünden davalı işverenlik ibra edildiği bildirilmektedir.

Sözkonusu ibranameye ilişkin davacı tarafın beyanı alınmamıştır.
Mahkemece yapılacak iş ibraname davacı tarafa gösterilerek beyanın alınması, ibranamedeki imzanın davacıya ait olduğunun anlaşılması halinde ibranamenin kapsadığı döneme ilişkin dava konusu isteklerden kıdem ve ihbar tazminatı haricindeki işçilik alacaklarının reddine karar vermekten ibarettir.

DAVA ve KARAR:

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, dini ve milli bayram çalışma ücreti, hafta tatili ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi K.Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı davalı işverenlikte fren ustası olarak çalıştığını, davalı işverenin Alanya’daki işyerinde iş makinesi operatörü olarak yaptığı görevlendirmeyi kabul etmemesi nedeniyle işverenin haksız olarak iş sözleşmesini feshettiği iddiasıyla kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma,, hafta tatili ve bayram çalışmaları karşılığı ücret alacağı talebinde bulunmuştur.

Davalı taraf davacının işyerini terk ederek iş aktini kendisinin feshettiğini, askerlik öncesi işçilik alacakları için işvereni ibra ettiğini hafta tatili, Bayram tatili ve fazla çalışma ücret alacağı isteği yönünden ya tatil hakkını kullandığını yada çalışma karşılıklarının ödendiğini savunarak 5.11.1997 tarihli askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmak istediğine dair dilekçe ve 21.11.1997 tarihli davacının imzasını taşıyan ibraname sunulmuştur.

Mahkemece İş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiği gerekçesiyle davacının askerlik öncesi ve askerlik sonrası çalışma süresine göre dava konusu istekler hüküm altına alınmıştır.

Davalı tarafından sunulan 21.11.1997 tarihli ibranamede dava konusu kıdem ve ihbar tazminatları haricindeki alacaklar yönünden davalı işverenlik ibra edildiği bildirilmektedir. Sözkonusu ibranameye ilişkin davacı tarafın beyanı alınmamıştır. Mahkemece yapılacak iş ibraname davacı tarafa gösterilerek beyanın alınması, ibranamedeki imzanın davacıya ait olduğunun anlaşılması halinde ibranamenin kapsadığı döneme ilişkin dava konusu isteklerden kıdem ve ihbar tazminatı haricindeki işçilik alacaklarının reddine karar vermekten ibarettir. İbranameye davacıya gösterilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.9.H.D. 12.2.2009 E.2007/34497 – K.2009/2361

Önceki İçerikYHGK 17.6.2009 E.2009/9-232 – K.2009/278
Sonraki İçerikY2HD 27.5.2009 E.2009/2-150 – K.2009/212

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.