Ana Sayfa Yargı Kararları Y9HD 12.2.2009 E.2007/34493 – K.2009/2357

Y9HD 12.2.2009 E.2007/34493 – K.2009/2357

419
0

– Fazla Mesai (Tatil Sitesindeki Çalışma)

–  Tatil Sitesinde Fazla Mesai Hesabı –

HUMK.438

Fazla mesai talep edilen işyerinin tatil sitesi olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre işyerinde davacının fazla çalışma süresinin işin yoğun olduğunu tatil sezonu ve kış sezonu ayrımı yapılarak belirlenmesi gerekirken yılın tamamında aynı sürelerle çalışma yapıldığı kabulü ile fazla çalışma ücret alacağının hüküm altına alınması hatalıdır.

DAVA ve KARAR:

Davacı, fazla mesai alacağı, genel tatil ücreti, bayram tatil alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 438. maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi K. Keleş tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI:

1- Dava iş sözleşmesinin davalı işverenlik tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiğini, çalışma süresince yaptığı fazla çalışma ve genel tatillerde ve bayram günlerindeki çalışmaları karşılığı ücretlerin ödenmediği iddiasıyla fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil çalışmaları karşılığı ücret talebinde bulunmuştur. Davalı davacının fazla çalışma yapmadığını, bayram ve genel tatillerde çalışmadığını, işyerinin tatil sitesi olduğunu, ancak yılın 15 Haziran – 15 Eylül arası yoğunluk olduğunu, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davacının tarihleri 2.3.2001 – 1.8.2003 arasında haftalık  18 saat fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatillerde çalıştığının kabulü ile dava konusu istekleri hüküm altına almıştır.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda 2.3.2001 – 1.8.2003 dönemi hesaplanmış, hesaplama yapılan dönem içinde davacıya yapılan ödemeler hesaplanan toplam alacak miktarından mahsup edilmiştir.   Dava konusu alacakların hesabında davalı işverenlik tarafından davacıya yapılan ödemelerin ait olduğu dönemler dışlanarak dava konusu alacakların belirlenmesi gerekirken tüm çalışma süresi için yapılan hesap sonuç tutardan yapılan ödemelerin mahsup edilmesi hatalıdır.
2- Dosyadaki bilgi ve belgelerden işyerinin tatil sitesi olduğunu anlaşılmaktadır. Buna göre işyerinde davacının fazla çalışma süresinin işin yoğun olduğunu tatil sezonu ve kış sezonu ayrımı yapılarak belirlenmesi gerekirken yılın tamamında aynı sürelerle çalışma yapıldığı kabulü ile fazla çalışma ücret alacağının hüküm altına alınması hatalı olup kararın bu yönden de bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.9.H.D. 12.2.2009 E.2007/34493 – K.2009/2357

Önceki İçerikY11HD 3.11.2008 E.2008/11508 – K.2008/12084
Sonraki İçerikY9HD 25.5.2009 E.2008/28790 – K.2009/14187

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.