Ana Sayfa Yargı Kararları Y9CD 13.5.2009 E.2009/2603 – K.2009/5679

Y9CD 13.5.2009 E.2009/2603 – K.2009/5679

433
0

– Silahlı Örgüte Üye Olmak

– Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak

– Örgüt Adına Suç İşlemek

– Bildiri İmzalamak –

 

TCK.314/2,3; 2203713 Sa.Ka.2/2 – 765 Sa.Ka.

Örgüte üye olmamakla birlikte, örgüt adına suç işleyen kişiye; ayrıca üye olma suçundan dolayı da cezaya hükmolunur.
Örgütün internet ve basın yoluyla yaptığı eylem çağrısı üzerine hareket eden sanıkların hem örgüt üyeliği hem de örgüt propagandası yapmak suçlarından cezalandırılmaları gerekir.

SUÇ ve KARAR:

Suç        : Silahlı terör örgütüne üye olma, örgütün propagandasını yapma.

Suç Tarihi        : 11.3.2007

Hüküm        : Sanıklar Mahmut, Mustafa, Cever hakkında: 3713 sayılı Kanunun 7/2, 5237 sayılı TCK.’nın 62, 53/1-2-3 (2 kez) maddeleri gereğince mahkumiyet.

Sanık Ahmet hakkında: 3713 sayılı Kanunun 2/2. maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK.’nun 5, 5237 sayılı TCK.’nın 62, 53/1-2-3, 58/9, 3713 sayılı Kanunun 7/2, 5237 sayılı     TCK.’nın 62, 53/1-2-3. maddeleri gereğince mahkumiyet.

Temyiz Edenler : Cumhuriyet Savcısı, Sanıklar müdafileri

Tebliğnamedeki Düşünce : Onama – Bozma

YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ KARARI:

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1- Sanıklar Mahmut Demir, Mustafa Akın, Cever Çakmak hakkındaki hükme yönelik yapılan incelemede;

5237 sayılı TCK.’nın 314. maddesinin 3. fıkrasında; “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır.” hükmüne yer verilmiş, örgüt kurma suçuna ilişkin 220. maddenin 6. fıkrasında ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 2/2. maddesinde “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiye ayrıca üye olma suçundan dolayı da cezaya hükmolunur” şeklinde düzenleme getirilmiştir. 765 sayılı TCK.’nın sistematiğinden tamamen farklı bir anlayışla düzenlenen maddede, örgüt adına suç işleyenlerin örgüt mensubu gibi sorumlu tutulacaklarının kabul edilmiş olması karşısında, örgütün internet ve basın yoluyla yaptığı eylem çağrısı üzerine hareket eden sanıkların hem örgüt üyeliği hem de örgüt propagandası yapma suçlarından cezalandırılmaları gerekmekte olup bu bilgilere göre sanıklar Cever Çakmak, Mahmut Demir ve Mustafa Akın hakkında ayrıca TCK.’nın 314/2. maddesi uyarınca cezalandırılmaları gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Ahmet Ay’ın silahlı örgüte üye olma suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, sanıklar Mahmut Demir, Cever Çakmak ile Mustafa Akın’ın silahlı örgütün propagandasını yapma suçunu işledikleri kabul edilmiş, cezaları azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, sanık Ahmet Ay’ın örgüt üyeliği,   sanıklar Mahmut Demir, Cever Çakmak ve Mustafa Akın’ın örgüt propagandasını yapma suçlarından kurulan hükümlerin ONANMASINA,

2- Sanık Ahmet Ay’ın 11.3.2007 tarihli gösteri sırasında ayrıca örgüt propagandası yapma suçundan da kararın 1. paragrafında belirtilen nedenlerle cezalandırılması gerektiğinin düşünülmemesi,

3- Sanıkların “ben bir Kürdistanlı olarak, kürdistanda sayın Abdullah Öcalan’ı bir siyasal irade olarak görüyor ve kabul ediyorum” ibarelerini içeren bildirileri imzalamaktan ibaret eylemlerinin suç teşkil etmeyeceğinin gözetilmemesi,

SONUÇ: Kanuna aykırı, sanıklar müdafileri ile Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan ceza yönünden kazanılmış hakları saklı kalmak üzere hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.9.C.D. 13.5.2009 E.2009/2603 – K.2009/5679

Önceki İçerikY13HD 27.4.2009 E.2008/13403 – K.2009/5612
Sonraki İçerikY13HD 20.4.2009 E.2009/2067 – K.5424

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.