Ana Sayfa Yargı Kararları Y8HD 12.11.2007 E.2007/5893 – K.2007/6329

Y8HD 12.11.2007 E.2007/5893 – K.2007/6329

1987
2

– Zilyetlikle İktisap (Köy Boşluğu – Tapuda Yayıtlı Olmama Şartı)
– Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik (Köy Boşluğu)
– Tapuda Kayıtlı Olmama Şartı (Zilyetlikle İktisap)
– Köy Boşluğu (Zilyetlikle İktisap)
– Kamu Hizmetine Tahsis (Boşluklar – Zilyetlikle İktisap)

HUMK.428TMK.713 3402 Sa.Ka.14,18

1. Kural olarak, “…….Boşluklar 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16/A. maddesine göre Hazine, kamu kurum ve kuruluşları, il, belediye, köy veya mahalli idare birlikleri tüzel kişiliği adlarına tespit olunur.” Aynı Kanunun 18/2. fıkrası gereğince, boşluk ve benzeri yerler bir kamu hizmetine tahsis edilmiş ise kazanmayı sağlayan zilyetlikle edinilmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, kamu hizmetine tahsis edilmeyen ve kullanılmayan boşlukların TMK.nun 713/1 ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun  14. maddesi gereğince kazanma koşullarının varlığı halinde, zilyetlikle edinmeleri mümkündür.

2. Bir yerin kazanmayı sağlayan zilyetlikle edinilebilmesi için TMK.nun 713/1. maddesi gereğince tapuda kayıtlı olmayan yerlerden olması gerekir. Aksi halde çifte tapuya yol açar.

DAVA ve KARAR:

Mehmet Sait Doğan ile Hazine ve Sırataşlar Köyü Tüzel Kişiliği aralarındaki tescil davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair Halfeti Sulh Hukuk Hakimliğinden verilen 18.5.2007 gün ve 83/136 sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla,  dosya incelendi, gereği düşünüldü:

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı, dava dilekçesinde mevkii ve sınırlarını açıkladığı taşınmazın adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Hazine vekili, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Davalı Sırataşlar Köyünü temsilen köy muhtarı, uyuşmazlık konusu yerin köylünün müştereken kullandığı yer olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, teknik bilirkişi Nihat Akgün`ün 15.8.2006 havale tarihli rapor ve krokisinde B harfiyle gösterilen 2512,93 m2 yüzölçümlü taşınmaz bölümü hakkındaki davanın kabulüne, A harfiyle işaretli taşınmaz yönünden davanın reddine karar verilmesi üzerine; hükmün, kabule ilişkin bölümü davalı  Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, kazanmayı sağlayan zilyetlik hukuksal sebebine dayalı olarak TMK.nun 713/1 ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesi gereğince açılan tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de yapılan araştırma ve inceleme hüküm vermeye yeterli bulunmamaktadır.  Davalı Sırataşlar Köyü Muhtarı Hamza Açar, 12.7.2006 tarihinde yapılan keşif tutanağına geçen beyanında; uyuşmazlık konusu taşınmazın köylünün müştereken kullandığı yerlerden olduğunu bildirmiş, 15.12.2006 tarihli dilekçesinde ise, dava konusu yerin “köy boşluğu” olduğunu bildirmiştir. Mahkemece, köy muhtarının bu savunması üzerinde durulmamış, belirttiği konularda herhangi bir araştırma ve inceleme de yapılmamıştır. Kural olarak, “…….Boşluklar 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16/A maddesine göre Hazine, kamu kurum ve kuruluşları, il, belediye, köy veya mahalli idare birlikleri tüzel kişiliği adlarına tespit olunur.” Aynı Kanunun 18/2.fıkrası gereğince, boşluk ve benzeri yerler bir kamu hizmetine tahsis edilmiş ise kazanmayı sağlayan zilyetlikle edinilmeleri mümkün bulunmamaktadır. Ancak, kamu hizmetine tahsis edilmeyen ve kullanılmayan boşlukların TMK.nun 713/1 ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesi gereğince kazanma koşullarının varlığı halinde, zilyetlikle edinmeleri mümkündür. Davalı köy tüzel kişiliğini temsilen köy muhtarı, taşınmazın köylünün müştereken kullandığı yerlerden olduğunu ve  köy boşluğu olduğunu ileri sürdüğüne göre söz konusu boşluğun köylüler tarafından ne şekilde kullanıldığı yada pazar, panayır ….… vb. yerler gibi bir amaçla kullanılıp kullanılmadığı konularının yeniden yapılacak keşifte, HUMK.nun 258 ve 259. maddeleri gereğince dinlenecek yerel bilirkişi ve tanıklardan sorularak açıklığa kavuşturulması, dava konusu yer herhangi bir şekilde köylüler tarafından kullanılan bir yer ise 3402 sayılı Kadastro Kanununun 18/2. maddesi gereğince kamu hizmetine tahsis edilen yerlerden olduğunun kabulü ile davanın reddine karar verilmesinin düşünülmesi, herhangi bir amaca tahsis edilmeyen ve köylüler tarafından kullanılmayan bir yer olduğunun anlaşılması halinde ise şimdiki gibi davanın kabulüne  karar verilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, bir yerin kazanmayı sağlayan zilyetlikle edinilebilmesi için TMK.nun 713/1. maddesi gereğince tapuda kayıtlı olmayan yerlerden olması gerekir. Aksi halde çifte tapuya yol açar. Bu nedenle teknik bilirkişinin rapor ve krokisi eklenmek suretiyle Tapu Sicil Müdürlüğünden, dava konusu yapılan yerin tapuda kayıtlı olan yerlerden olup olmadığının sorulması, ondan sonra toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme sonucu hüküm kurulmuş bulunması usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ: Davalı Hazine vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde olduğundan kabulü ile yerel mahkeme hükmünün kabule ilişkin bölümünün açıklanan nedenle ve HUMK.nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.8.H.D. 12.11.2007 E.2007/5893 – K.2007/6329

Önceki İçerikY8HD 13.11.2007 E.2007/5917 – K.2007/6363
Sonraki İçerikY8HD 1.11.2007 E.2007/5415 – K.2007/6053

2 YORUMLAR

  1. merhaba geçen sene köye bir ev birde besi damı yaptırdım. sonradan öğrendimki evimin büyük bölümü ve besi damının tamamı köy boşluğuymuş yani köyün ortak malı bu durumda benim ne yapmam uygun olur? işgal ettiğim arsayı satın alabilirmiyim? yada satınalmam imkanı olmazsa herhangibir şikayet durumunda nasıl bir durumla karşılaşırım?bilgilendirir yol gösterirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.