Ana sayfa Yargı Kararları Y7CD 17.2.2010 E.2007/4257 – K.2010/2737

Y7CD 17.2.2010 E.2007/4257 – K.2010/2737

309
0

– Sit Alanı İçindeki Taşınmazda İzinsiz Tadilat
– Eski Eserler Kanununa Muhalefet

2863 Sa.Ka.65

SİT alanı içindeki taşınmazda izinsiz tadilat, sanıkların açık ikrarı, keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından anlaşılmakla atılı suçun oluşmuştur.

DAVA ve KARAR:

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ KARARI:

İstanbul 1 no.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile kentsel ve tarihi Sit alanı olarak tescil edilen yarımada içinde kalan suç konusu taşınmazın, sanıklar tarafından koruma kurulundan izin almadan dıştan ahşap kaplandığı, pencere doğramaları, demir parmaklık ve çatısının yenilendiği; içeride duvar ve tavanların sıvanıp boyandığı, mutfak olarak düzenlenen alt katın duvarlarının fayans ile kaplanmak suretiyle aş evine dönüştürüldüğü;

sanıkların açık ikrarı, keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından anlaşılmakla atılı suçun oluştuğu gözetilmeden, dosya içeriğine uygun olmayan gerekçelerle yazılı şekilde hüküm tesisi,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.7.C.D. 17.2.2010 E.2007/4257 – K.2010/2737

Önceki makaleY7CD 24.3.2010 E.2007/15770 – K.2010/5483
Sonraki makaleY2HD 5.4.2010 E.2009/3519 – K.2010/6567

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.