Ana sayfa Yargı Kararları Y2HD 5.4.2010 E.2009/3519 – K.2010/6567

Y2HD 5.4.2010 E.2009/3519 – K.2010/6567

333
0

– Taraf Ehliyeti (Vesayet – Davanın Sürdürülebilmesi Şartı)
– Vesayeti Gerektiren Hallerde Davanın Sürdürülebilirliği Şartı –

TM.405HUMK.42

Davalının ruhsal rahatsızlığı ileri sürülmüş ve bu iddia dosya arasındaki bir kısım delil ile doğrulanmış bulunmasına göre:
Davalının vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediğinin araştırılması, davaya araştırma sonucuna göre devam edilmesi gerekir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp, düşünüldü.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava ve taraf ehliyeti kamu düzenine ilişkin olup, mahkemelerce doğrudan doğruyu (re’sen) göz önünde tutulur,

Davada davalının ruhsal rahatsızlığı ileri sürülmüş ve bu iddia dosya arasındaki bir kısım delil ile doğrulanmış bulunmasına göre mahkemece, Türk Medeni Kanunu’nun 405 ve Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu’nun 42. maddeleri uyarınca davalının vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediğinin araştırılması gerekir.

Bu yön gözönünde tutulmadan yargılamaya devam olunarak işin esası hakkında karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.2.H.D. 5.4.2010 E.2009/3519 – K.2010/6567

Önceki makaleY7CD 17.2.2010 E.2007/4257 – K.2010/2737
Sonraki makaleY2HD 8.11.2010 E.2009/16479 – K.2010/18720

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.