Ana Sayfa Yargı Kararları Y5CD 22.3.2011 E.2011/1747 – K.2011/2153

Y5CD 22.3.2011 E.2011/1747 – K.2011/2153

401
0

– Irza Geçme (Küçüğün)
– Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (Irza Geçme)
– Uyarlama (Ceza Hukukunda)

CMK.34, 230, 231/5-14, 234/2 – TCK.7/2, 102, 103, 104 – 5252 Sa.Ka.9/3 – 765 Sa.Ka.80/1-3

Sanığın tekerrüre esas alınan hükümlülüğünün para cezası olması ve 8.2.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunla
değişik CMK.nun 231. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen sınırın 2 yıla çıkarılması ve 14. fıkrasındaki soruşturulması ve
kovuşturulması şikayete bağlı suç olma koşulunun kaldırılması karşısıda:

Hükmü veren mahkemece 5237 sayılı TCK.nun 7/2. maddesi uyarınca, söz konusu suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılıp
bırakılmayacağının tartışılması zorunlu olduğu dikkate alındığında, sözü edilen hükümlülükten dolayı uyarlama kararı verilip
verilmediği araştırılıp sanık hakkında hükmolunan cezadan 765 sayılı TCK.nun 81/1-3. maddesi uyarınca artırım yapılıp
yapılmayacağının da karar yerinde tartışılması gerekir.

DAVA ve KARAR:

Irza geçme suçundan sanık Mehmet Doğanay’ın yapılan yargılanması sonunda; mahkumiyetine dair, Hatay Ağır Ceza Mahkemesinden
verilen 20.10.2005 gün ve 2005/482 E. – 2005/695 K. sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii
tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek
gereği düşünüldü:

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ KARARI:

Yaşı küçük mağdureye CMK.nun 234/2. maddesi uyarınca vekil tayin edilmemesi inceleme tarihi itibariyle reşit olmasından dolayı
bozma nedeni sayılmamıştır. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına
uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının REDDİNE,

Ancak; 5252 sayılı Kanunun 9/3. maddesi ile CMK.nun 34 ve 230. maddeleri uyarınca lehe olan hükmün önceki ve sonraki kanunların
bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçlarının birbiriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenmesi ve her iki
kanunla ilgili uygulamanın denetime imkan verecek şekilde kararda gösterilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Sanığın tekerrüre esas alınan hükümlülüğünün para cezası olması ve 8.2.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunla
değişik CMK.nun 231. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen sınırın 2 yıla çıkarılması ve 14. fıkrasındaki soruşturulması ve
kovuşturulması şikayete bağlı suç olma koşulunun kaldırılması karşısıda; hükmü veren mahkemece 5237 sayılı TCK.nun 7/2. maddesi
uyarınca, söz konusu suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının tartışılması zorunlu olduğu dikkate
alındığında, sözü edilen hükümlülükten dolayı uyarlama kararı verilip verilmediği araştırılıp sanık hakkında hükmolunan cezadan
765 sayılı TCK.nun 81/1-3. maddesi uyarınca artırım yapılıp yapılmayacağının karar yerinde tartışılması lüzumu,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
oybirliği ile karar verildi.

Y.5.C.D. 22.3.2011 E.2011/1747 – K.2011/2153

Önceki İçerikY5CD 4.4.2011 E.2011/850 – K.2011/2670
Sonraki İçerikYCGK 16.6.2009 E.2009/11-31 – K.2009/165

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.