Ana Sayfa Yargı Kararları Y5CD 4.4.2011 E.2011/850 – K.2011/2670

Y5CD 4.4.2011 E.2011/850 – K.2011/2670

417
0

– Çocuğun Cinsel İstismarı
– Nitelikli Cinsel İstismar
– Ruh Sağlığının Bozulması (Çocuğun Cinsel İstismarı – Adli Tıp Raporu Gereği)
– Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Zorunluluğu (Ruh Sağlığının Bozulması)
– Kişiyi Hileyle Hürriyetinden Yoksun Bırakma

TCK.35,103/2, 109/1-2

Sanığın cinsel istismar eyleminin nitelikli mi, basit mi olduğu hususu hükümde açıkça belirtilmeden ve nitelikli cinsel
istismara teşebbüs kastını ortaya koyan söz ve davranışlarının nelerden ibaret olduğu da kararda gerekçeleriyle birlikte
gösterilmeden yazılı şekilde 103/2. ve 35. maddeler ile hüküm tesisi ve Cinsel istismar eylemi neticesinde 5237 sayılı TCK.nun
103/6. maddesi anlamında mağdurenin ruh sağlığının bozulup bozulmadığı hususunda Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulundan
rapor alınıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir.

DAVA ve KARAR:

Beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık Necati
S…’in yapılan yargılanması sonunda;

Cinsel istismar eyleminin nitelikli cinsel istismara teşebbüs vasfında kabulüyle her iki suçtan mahkumiyetine dair,

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 8.6.2010 gün ve 2010/36 E. – 2010/147 K. sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca
incelenmesi O Yer C. Savcısı, katılan vekili ve sanık müdafii taraflarından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.
Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ KARARI:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat
ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının REDDİNE,

Ancak;

Sanığın cinsel istismar eyleminin nitelikli mi, basit mi olduğu hususu hükümde açıkça belirtilmeden ve nitelikli cinsel
istismara teşebbüs kastını ortaya koyan söz ve davranışlarının nelerden ibaret olduğu da kararda gerekçeleriyle birlikte
gösterilmeden yazılı şekilde 103/2 ve 35. maddeler ile hüküm tesisi;

Cinsel istismar eylemi neticesinde 5237 sayılı TCK.nun 103/6. maddesi anlamında mağdurenin ruh sağlığının bozulup bozulmadığı
hususunda Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulundan rapor alınıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri
gerekirken, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalından alınan rapora dayanılarak hüküm kurulması,

Oluş ve dosya kapsamına nazaran, sanığın mağdureyi bakkala götüreceğim diye kolundan tutarak olay mahalline getirmek suretiyle
TCK.nun 109/2. maddesinde belirtildiği şekilde hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediği nazara alınmadan
109/1. maddesi ile uygulama yapılarak eksik ceza tayini,

SONUÇ: Kanuna aykırı, O Yer C. Savcısı, katılanlar vekili ve sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş
olduğundan hükümlerin BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.5.C.D. 4.4.2011 E.2011/850 – K.2011/2670

Önceki İçerikY5CD 13.4.2011 E.2011/2712 – K.2011/2994
Sonraki İçerikY5CD 22.3.2011 E.2011/1747 – K.2011/2153

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.