Ana Sayfa Yargı Kararları Y4CD 28.11.2007 E.2007/7328 – K.2007/10102

Y4CD 28.11.2007 E.2007/7328 – K.2007/10102

480
0

-Basın Yoluyla Hakaret
-Dava Açma Süresi ( Basın Yoluyla Hakaret )
-Ceza Davasının Düşmesi ( Basın Yoluyla Hakaret – Hak Düşürücü Süre )
-Hak Düşürücü Süre ( Basın Yoluyla Hakarette Ceza Davası )

5187 Sa.Ka.26
TCK.125
5271 Sa.Ka. 309
5271 Sa.Ka. 223

5187 sayılı Yasa`nın 26/1. maddesi uyarınca günlük süreli yayınlardan olan gazeteler bakımından dava açma süresi iki aydır. Bu süre hak düşürücü süre olup, basılı eserin savcılığa teslim tarihi veya eylemin savcılıkça öğrenildiği tarihte başlar.

DAVA VE KARAR:
Basın yoluyla hakaret suçundan sanık Cevdet`in 5237 sayılı TCY`nin 125/1, 62, 52. maddeleri uyarınca 1.500 YTL adli para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin (Zonguldak İkinci Asliye Ceza Mahkemesi)`nin 07.12.2006 tarihli ve 2006/328-809 sayılı karar aleyhine Adalet Bakanlığı`nca verilen 03.05.2007 gün ve 23486 sayılı Yasa Yararına Bozma isteğini içeren Yargıtay C.Başsavcılığı`nın 07.06.2007 gün ve 98024 sayılı tebliğnamesiyle birlikte dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi ve gereği görüşüldü:

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ KARARI: Tebliğnamede; “24.10.2005 tarihli yerel D… H… gazetesinde yer alan “Nalına da mıhına da yalak” başlıklı yazı sebebiyle sanık hakkında açılan kamu davasının 5187 sayılı Kanun`un 26. maddesinde belirtilen 2 aylık hak düşürücü sürenin dolmasından sonra 18.04.2006 tarihinde açılmış olması karşısında, sanık hakkındaki kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir” denilmektedir.

5187 sayılı Basın Yasası`nın 26/1. maddesi uyarınca, günlük süreli yayınlardan olan gazeteler bakımından dava açma süresi iki aydır. Bu süre zamanaşımı süresi olmayıp, hak düşürücü süre olduğundan, kamu davasının mutlaka iki aylık süre geçirilmeden açılmasında zorunluluk bulunmaktadır. Süre başlangıcı ise anılan maddenin 2. fıkrası gereği, basılmış eserin C.Başsavcılığı`na teslim tarihi veya suçu oluşturan fiilin C. Başsavcılığı`nca öğrenildiği tarihtir.

Dosyada yer alan yakınma dilekçesinin C.Başsavcılığı`na verilme tarihi 06.12.2005 olup, suçun C.Başsavcılığı`nca en geç bu tarihte öğrenilmesine ve bu durumda kamu davasının bu tarihten itibaren iki ay içerisinde açılması gerekmesine karşın, sanık hakkında kamu davası 18.04.2006 düzenleme, 27.04.2006 havale tarihli iddianame ile açılmıştır. O halde, açılan dava 5187 sayılı Yasa`nın 26/1. maddesinde belirtilen süreler içinde açılmamıştır.

SONUÇ:
Bu nedenle mahkemenin düşme kararı vermesi yerine duruşmaya devamla mahkumiyet kararı vermesi yasaya aykırı bulunmakla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`nın tebliğnamesinde yer alan düşüncesi dosya içeriğine göre yerinde görüldüğünden, 5271 sayılı CYY`nin 309. maddesi uyarınca, Zonguldak İkinci Asliye Ceza Mahkemesi`nin 07.12.2006 tarihli ve 2006/328-809 sayılı kararının yasa yararına (BOZULMASINA), 5271 sayılı CMK`nın 309/4-d maddesine göre, karardaki hukuka aykırılık hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektirmekle; sanık hakkında açılan kamu davası süresinde açılmadığından 5187 sayılı Basın Yasası`nın 26/1 ve 5271 sayılı CYY`nin 223/8. maddesi uyarınca anılan kamu davasının düşürülmesine, yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına, karardaki öbür hususların olduğu gibi bırakılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Y4CD 28.11.2007 E.2007/7328 – K.2007/10102

Önceki İçerikY6CD 2.6.2008 E.2008/555 – K.2008/12249
Sonraki İçerikY5CD 16.09.2008 E.2008/11460 – K.2008/7795

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.