Ana Sayfa Yargı Kararları Y4HD 9.3.2009 E.2008/8627 – K.2009/3400

Y4HD 9.3.2009 E.2008/8627 – K.2009/3400

409
0

– Tesbit Talebi (İdari Yargının Görevi)

–  İdareye Karşı Tesbit Talebi (Görev) –

 

HUMK.1TTK.68

Davacı, tesbit talebi ile idari kurumlara sunulduğunda idareyi belli doğrultuda zorlayıcı ve bağlayıcı işlem yapmaya yöneltecek bir karar verilmesini istediğine göre istemin niteliği gereği uyuşmazlığın görüm ve çözüm yerinin idari yargı yeri olduğu sonucuna varılmaktadır.

DAVA ve KARAR:

Davacı Kahramanlı Uluslar arası Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından, davalı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü aleyhine 13.12.2004 gününde verilen dilekçe ile tespit istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 22.4.2005 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı konfeksiyon eşyası ile yüklü kamyonun yanması nedeniyle tüm yükün ziyan olduğunun tespitini istemiştir. Dosya içeriğinden transit eşyanın, yurt içinde yok olması nedeniyle davalı idarece tahakkuk ettirilecek gümrük vergi ve cezalarına karşı delil olmak üzere tespit isteminde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Somut olayda davacı, idari kurumlara sunulduğunda idareyi belli doğrultuda zorlayıcı ve bağlayıcı işlem yapmaya yöneltecek bir karar verilmesini istediğine göre istemin niteliği gereği uyuşmazlığın görüm ve çözüm yerinin idari yargı yeri olduğu sonucuna varılmaktadır. Kaldı ki, tacir olanlar hakkında uygulanması gereken Türk Ticaret Yasası’nın 68. maddesinin olayda uygulama yeri de bulunmaktadır. Yerel Mahkemece, yargı yolu bakımından mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddedilmesi gerekirken işin esası hakkında karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun bulunmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının şimdiden incelenmesine yer olmadığına oybirliği ile karar verildi.

Y.4.H.D. 9.3.2009 E.2008/8627 – K.2009/3400

Önceki İçerikY11HD 26.6.2008 2007/6847 – K.2008/8559
Sonraki İçerikY14HD 7.6.2006 E.2006/5379 – K.2006/6596

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.