Ana Sayfa Yargı Kararları Y14HD 7.6.2006 E.2006/5379 – K.2006/6596

Y14HD 7.6.2006 E.2006/5379 – K.2006/6596

412
0

– Dava Konusunun 3. Kişiye Temliki

– Müddeabihin 3. Kişiye Temliki

– Dava Şartları (Dava Konusunun 3. Kişiye Temliki) –

 
HUMK.186
Dava konusunun üçüncü kişiye temliki resen dikkate alınarak; dava şartının ortadan kalkması nedeniyle dava reddedilmeyip davayı veya savunmayı değiştirme yasağının bir istisnası olan HUMK.’nun 186. maddesi uyarınca seçimlik hakkını kullanmak üzere diğer tarafa önel verilmelidir.

DAVA ve KARAR:

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 10.11.2005 gününde verilen dilekçe ile satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 14.12.2005 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Bir dava açıldıktan sonra da sahip olunan tasarruf yetkisi gereği dava konusu olan hak veya malın üçüncü kişilere devri olanaklıdır. Bu durumda bir dava şartı olan dava takip yetkisi ortadan kalkmış olduğundan, davanın açıldığı haliyle devam etmesi düşünülemez.
Mahkemece, dava konusunun üçüncü kişiye temliki resen dikkate alınacaktır. Ancak hakim, dava şartının ortadan kalkması nedeniyle davayı reddetmeyip, davayı veya savunmayı değiştirme yasağının bir istisnası olan HUMK.’nun 186. maddesi uyarınca seçimlik hakkını kullanmak üzere diğer tarafa önel verecektir.
Anılan maddeye göre,
a- Ya temlik edene olan davasından sarfı nazar ederek davasını dava konusunu temellük edene karşı yönelterek aynı konuyu dava etmeye devam eder. Bu durumda tarafta kanundan doğan bir değişme oluşur.
b- Yada temlik edene karşı davasını zarar ziyan davasına dönüştürür.
Somut olayda;
Davacı, taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayanarak tapu iptali ve   tescil isteğinde bulunmuş, yargılama aşamasında satış vaadi sözleşmesine konu taşınmazın hükmen üçüncü kişi adına tescil edilmesi nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir. Dava konusunun yargılama aşamasında üçüncü kişiye temliki halini düzenleyen ve yukarıda açıklanan HUMK.m.186 hükmünün nazara alınmaması nedeniyle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda yazılan nedenlerle, davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların incelenmesine yer olmadığına, oybirliği ile karar verildi.

Y.14.H.D. 7.6.2006 E.2006/5379 – K.2006/6596

Önceki İçerikY4HD 9.3.2009 E.2008/8627 – K.2009/3400
Sonraki İçerikY14HD 3.4.2009 E.2009/705 – K.2009/4228

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.