Ana Sayfa Yargı Kararları Y4HD 23.3.2010 E.2009/6763 – K.2010/3248

Y4HD 23.3.2010 E.2009/6763 – K.2010/3248

447
0

– Çatıdan Düşen Buzun Ölüme Sebep Olması (Bina Sahiplerinin Kusursuz Sorumluluğu)
– Desktekten Yoksun Kalma Tazminatı (Kaldırımda Yürüyen Kişinin Başına Buz Düşmesi Sebebiyle Ölmesi)
– Kaza İle Ölüme Sebebiyet Vermek (Kaldırımda Yürüyen Kişinin Başına Buz Düşmesi Sebebiyle Ölmesi)
– Kusur Oranının Belirlenmesi (Kaldırımda Yürüyen Kişinin Başına Buz Düşmesi Sebebiyle Ölmesi)
– Bina Sahiplerinin Kusursuz Sorumluluğu (Kaldırımda Yürüyen Kişinin Başına Buz Düşmesi Sebebiyle Ölmesi)
– Kaldırımda Yürümek Müterafik (Bölüşük) Kusur Oluşturmaz (Kaldırımda Yürüyen Kişinin Başına Buz Düşmesi Sebebiyle Ölmesi) –

BK.42,45,58,59

Davacıların desteğinin iş merkezinin çatısından düşen buz kütlesi ile yaşamını yitirmesi nedeni ile, bağımsız bölüm sahibi olan davalıların kusursuz sorumluluk kuralı gereğince zarardan sorumlu olduklarının kabulüne dair kararda bir isabetsizlik yoktur.
Davalıların bağımsız bölüm sahibi oldukları iş merkezinin çatısında oluşan buz kütlelerinin temizlendiği düşüncesini uyandıracak biçimde bina çevresine çekilen emniyet şeridinin toplanmış olması nedeniyle; yaya olarak kaldırımdan yürüyen desteğin, kaldırım yerine yolda yürümesini beklemek yaşamın olağan akışına aykırıdır. Yerel Mahkemece, desteğin kusurlu olmayıp kendisine bölüşük (müterafik) kusur verilemeyeceğinin gözetilmemiş olması isabetsizdir.
Kabule göre de: Destekten yoksun kalma zararını hesaplayan bilirkişinin, desteğin 2/8 oranında kusurlu olduğunu kabul ederek, hesapladığı tazminattan 2/8 oranda kusur indirimi yaparak zararı belirlemesine rağmen , Yerel Mahkemece, desteğin %25 oranında bölüşük kusurlu olduğu gerekçesi ile yeniden indirim yapılmış olması usul ve yasaya uygun değildir.

DAVA ve KARAR:

Davacı Bilcan ve diğerleri vekili tarafından, davalı E… Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğerleri aleyhine 13.7.2005 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda;
davanın kısmen kabulüne dair verilen 18.12.2008 günlü kararın
Yargıtay`ca incelenmesi davacılar vekili ile davalılardan E… Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili taraflarından süresi içinde istenilmekle,
temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ KARARI:

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının tüm, davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davacıların diğer temyiz itirazlarına gelince;
a) Dava, haksız eylem nedeniyle desteğin ölümünden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir.
Yerel Mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş;
karar davacılar ile davalılardan E… Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından temyiz olunmuştur.
Davacılar, miras bırakanları Rıfkı`nın, davalıların bağımsız bölüm sahibi oldukları C… İş Merkezi`nin yanından geçerken, başına çatıdan buz kütlesi düşmesi nedeni ile yaşamını yitirdiğini belirterek, uğradıkları maddi ve manevi zararın, arsa payları oranında bağımsız bölüm sahibi olan davalılardan alınmasını istemişlerdir.
Davalılar ise, istemin reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır.
Yerel Mahkemece, davacıların desteğinin iş merkezinin çatısından düşen buz kütlesi ile yaşamını yitirmesi nedeni ile, bağımsız bölüm sahibi olan davalıların kusursuz sorumluluk kuralı gereğince zarardan sorumlu oldukları; ancak olayın, desteğin %25, dava dışı Y… Belediyesi`nin %25 oranlarda bölüşük kusurları ile meydana geldiği benimsenerek, bilirkişi tarafından hesaplanan tazminattan kusur oranında indirim yapıldıktan sonra kalan zararın arsa payları oranında davalılardan alınmasına karar verilmiştir.
Davacıların uğradığı destekten yoksun kalma zararını hesaplayan bilirkişi, desteğin 2/8 oranında kusurlu olduğunu kabul ederek, hesapladığı tazminattan 2/8 oranda kusur indirimi yaparak zararı belirlemiştir.
Yerel Mahkemece, desteğin %25 oranında bölüşük kusurlu olduğu gerekçesi ile yeniden indirim yapılmış olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
b) Dosya arasında bulunan bilgi ve belgelerden,
olay günü, C… İş Merkezi sorumlu müdürünün binanın çevresine emniyet şeridi çektirerek çatıda biriken buz kütlelerini temizleme çalışması başlattığı, temizlik çalışması bitmediği halde havanın kararması nedeni ile çalışmaya son verildiği ve emniyet şeridinin de toplandığı anlaşılmaktadır. Kusur oranının belirlenmesine ilişkin bilirkişi raporlarında, desteğinin kendi can güvenliği yönünden önlemsiz davranması nedeni ile %25 oranında bölüşük kusurlu olduğu belirtilmiştir. Ne var ki, davalıların bağımsız bölüm sahibi oldukları iş merkezinin çatısında oluşan buz kütlelerinin temizlendiği düşüncesini uyandıracak biçimde bina çevresine çekilen emniyet şeridinin toplanmış olması nedeniyle yaya olarak kaldırımdan yürüyen desteğin, kaldırım yerine yolda yürümesini beklemek yaşamın olağan akışına aykırıdır. Yerel Mahkemece, açıklanan olgular karşısında desteğin kusurlu olmayıp kendisine bölüşük kusur verilemeyeceğinin gözetilmemiş olması doğru olmadığından karar bu nedenle de bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2/a ve b) sayılı bentte gösterilen nedenlerle davacılar yararına BOZULMASINA, davalılardan E… Büyükşehir Belediye Başkanlığı`nın tüm, davacıların öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine , oybirliği ile karar verildi:

Y.4.H.D. 23.3.2010 E.2009/6763 – K.2010/3248  

Önceki İçerikY6HD 25.10.2010 E.2010/5995 – K.2010/11254
Sonraki İçerikY.H.G.K. 17.3.2010 E.2010/4-130 – K.2010/161

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.