Ana Sayfa Yargı Kararları Y6HD 25.10.2010 E.2010/5995 – K.2010/11254

Y6HD 25.10.2010 E.2010/5995 – K.2010/11254

392
0

– Temerrüd Sebebiyle Tahliye (İtirazın Kaldırılması – Alacak Ve Tahliye)
– Tahliye Talepli İcrai Takip (Tahliyeye Karar Verilmemesi) –

BK.260

Davacı vekili, dava dilekçesinde, itirazın kaldırılmasına ve kiralanın tahliyesine karar verilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne itirazın kaldırılmasına karar verildiği halde, kiralananın tahliyesi konusunda olumlu yada olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

DAVA ve KARAR:
İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar davalı ve davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ KARARI:
Davacı alacaklılar vekili tarafından davalı borçlu aleyhine kira alacağının tahsili için tahliye istemli olarak başlatılan icra takibine davalı borçlunun itiraz etmesi üzerine davacı alacaklılar vekili icra mahkemesinden itirazın kaldırılması kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatı isteminde bulunmuş;
mahkemece itirazın kaldırılmasına dair verilen karar;

davalı borçlu tarafından alacağa, davalı alacaklılar vekili tarafından tahliyeye ilişkin olarak temyiz edilmiştir.

1- Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre temyiz eden davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı alacaklı vekilinin tahliyeye ilişkin temyiz itirazlarına gelince;

Davacı alacaklı vekili, dava dilekçesinde, taraflar arasında düzenlenen 1.1.2001 tarihli ve 5 yıl süreli kira sözleşmesi ile yıllık 65.000.- Alman Markı bedelle kiracı olan davalı borçlu aleyhine 2007, 2008 ve 2009 yıllı kira parasının tahsili için icra takibi yapıldığını, davalı borçlunun itiraz ettiğini, itirazın kaldırılması ile kiralanın tahliyesine, karar verilmesini istemiştir.

Davalı borçlu, yeni dönem kira bedeli konusunda anlaşamadıkları için kiralananı sözleşmesi süresi sonu 1.1.2005 tarihinde tahliye ettiğini taşınmazın 20.2.2005 tarihinde Hacıbey Gıda Sanayi Limitet Şirketine kiraya verildiğini, ayrıca mahkemeye sunduğu ek temyiz dilekçesinde karara esas alınan 1.1.2001 başlangıç tarihli kira sözleşmesindeki imzanın kendisine ait olduğunu fakat boş olarak düzenlendiğini savunmuştur.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, itirazın kaldırılmasına ve kiralanın tahliyesine karar verilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne itirazın kaldırılmasına karar verildiği halde, kiralananın tahliyesi konusunda olumlu yada olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarda (1) No.’lu bentte açıklanan nedenlerle alacağa ilişkin karar kısmının ONANMASINA, yukarıda (2) No.’lu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyizi itirazlarının kabulü ile kiralananın tahliyesine ilişkin karar kısmının BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.6.H.D. 25.10.2010 E.2010/5995 – K.2010/11254

Önceki İçerikY1HD 10.2.2010 E.2009/13814 – K.2010/1303
Sonraki İçerikY4HD 23.3.2010 E.2009/6763 – K.2010/3248

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.