Ana Sayfa Yargı Kararları Y4HD 12.2.2009 E.2008/6610 – K.2009/2010

Y4HD 12.2.2009 E.2008/6610 – K.2009/2010

555
0

– Davanın Islahı (Destekten Yoksun Kalma Davalarında Faizin Başlangıç Tarihi)

– Islah (Destekten Yoksun Kalma Davalarında Faizin Başlangıç Tarihi)

– Destekten Yoksun Kalma (Haksız Fiil – Kira Geliri – Faizin Başlangıç Tarihi)

– Kira Geliri (Destekten Yoksun Kalma Tazminatı)

– Faizin Başlangıç Tarihi (Destekten Yoksun Kalma – Islah – Haksız Eylem Sonucu Ölüm)

– Vekalet Ücreti (Maddi Ve Manevi Tazminat Davasında Red Edilen Bölüm İçin) –

 

HUMK.87,423818 Sa.Ka.41,45

Dava haksız eylem sonucu meydana gelen ölüm nedeni ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
1. Davacılar ıslah dilekçesi ile talep ettikleri bölüm için de olay tarihinden itibaren yasal faiz istedikleri halde, mahkemece ıslah tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmiş olması doğru değildir.
2. Reddedilen maddi ve manevi tazminat miktarları yönünden ret sebebi aynı olduğundan davalılar yararına bir defa vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken her bir davalı için ayrı ayrı vekalet ücretine karar verilmesi de doğru görülmemiştir.
3. Muristen kalan kira gelirlerinin destekten yoksun kalma tazminatından düşülmesi doğru değildir.

DAVA ve KARAR:

Davacı Hatice Gürbeden vd.leri Haksız Eylem Sonucu Ölüm tarafından, davalı Sinan Güldoğan vd.leri aleyhine 29.9.2000 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 8.11.2007 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davacılar ile davalılar Sinan Güldoğan, Mustafa Şimşek ve Abdullah Sandık vekilleri taraflarından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek, gereği görüşüldü:

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ KARARI:

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalıların tüm, davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2- Davacıların diğer temyiz itirazına gelince; dava haksız eylem sonucu meydana gelen ölüm nedeni ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

a-) Davacılar ıslah dilekçesi ile talep ettikleri bölüm için de olay tarihinden itibaren yasal faiz istedikleri halde, mahkemece ıslah tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmiş olması doğru değildir.

b-) Reddedilen maddi ve manevi tazminat miktarları yönünden ret sebebi aynı olduğundan davalılar yararına bir defa vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken her bir davalı için ayrı ayrı vekalet ücretine karar verilmesi de doğru görülmemiştir.

c-) Davacılardan Fatma Gürbeden, Durmuş Ali Gürbeden, Hasan Hüseyin Gürbeden`in diğer temyiz itirazlarına gelince; Muristen kalan kira gelirlerinin destekten yoksun kalma tazminatından düşülmesi doğru değildir. Kira ve diğer miras gelirleri düşülmeksizin yapılan hesaplamaya göre hüküm kurulması gerekirken belirtilen şekilde karar verilmiş olması da doğru görülmemiş, kararın yukarıda belirtilen nedenlerle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda 2 (a-b) bentlerinde gösterilen nedenlerle tüm davacılar yararına, 2 (c) bendinde gösterilen nedenle davacılar Fatma Gürbeden, Durmuş Ali Gürbeden, Hasan Hüseyin Gübreden yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.4.H.D. 12.2.2009 E.2008/6610 – K.2009/2010

Önceki İçerikYHGK 17.2.2010 E.2010/8-58 – K.2010/78
Sonraki İçerikY4HD 16.12.2009 E.2009/13216 – K.2009/14278

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.