Ana Sayfa Yargı Kararları Y4HD 16.12.2009 E.2009/13216 – K.2009/14278

Y4HD 16.12.2009 E.2009/13216 – K.2009/14278

345
0

– Görev (Kamu Aracının Zarar Vermesi – Destekten Yoksun Kalma)

– İdarenin İşleten Olarak Sorumlu Olması (Görev)

– Destekten Yoksun Kalma (Kamu Aracının Zarar Vermesi)

– Kamu Aracının Zarar Vermesi (Görev – Destekten Yoksun Kalma)

– İşletenin Hukuki Sorumluluğu (Kamu Aracı) –

 

2918 Sa.Ka.85,106818 Sa.Ka.41

Kamu araçlarının verdikleri zararlardan dolayı idare, kamu hukuku kurallarına göre değil “işleten” olarak özel hukuk kurallarına göre sorumlu tutulabilecektir.
Davalıya ait cankurtaranın yoldan çıkarak devrilmesi nedeniyle, desteğin ölümünden dolayı uğranılan zararın ödetilmesi isteği ile açılan davanın, adli yargı yerinde görülmesi gerekir.

DAVA ve KARAR:

Davacı Yunus Emre Serin vekili Avukat Mustafa Göktaş tarafından, davalı Sağlık Bakanlığı aleyhine 1.10.2007 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; yargı yolu bakımından görevsizliğe dair verilen 10.6.2009 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten soma tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, görevine giden kamu görevlisinin trafik kazası nedeniyle ölümünden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi isteğine ilişkindir. Yerel mahkemece yargı yolu bakımından mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesi reddedilmiş; karar, davacılar tarafından temyiz olunmuştur.

2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası`nın 106. maddesi gereğince genel bütçe içinde yer alan dairelerle katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine ve belediyelere, kamu iktisadi teşebbüslerine ve kamu kuruluşlarına ait motorlu araçların yol açtıkları zararlardan dolayı, bu Yasa`nın işletenin hukuki sorumluluğuna ilişkin kuralları uygulanır. Aynı Yasa`nın ” İşletenin Hukuki Sorumluluğu” başlığı altında 85 ve izleyen maddelerinde motorlu araçların trafik kural ve gereklerine aykırı davranışları nedeniyle meydana gelen zararlardan dolayı gerçek ve özel kişilerle kamu tüzel kişilerinin ayrım yapılmadan aynı sorumluluk kurallarına bağlı olmaları ön görülmüştür.

Açıklanan bu yasal düzenlemeye göre Yasa, kamu idare ve kurumlarına ait ve bu arada kamu hizmetine özgülenen motorlu araçların verdikleri zararlardan dolayı, trafik olaylarından doğan zararların özelliği göz önünde tutularak, kamu idare ve kurumlarının özel kişilerle eşit koşullarda, ve aynı ilkelere göre sorumlu tutulmaları gerektiğini belirtmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası`nın getirdiği bu düzenlemeler gereğince, Kamu araçlarının verdikleri zararlardan dolayı idare, kamu hukuku kurallarına göre değil “işleten” olarak özel hukuk kurallarına göre sorumlu tutulabilecektir.

Bu durumda, davalıya ait cankurtaranın yoldan çıkarak devrilmesi nedeniyle desteğin ölümünden dolayı uğranılan zararın ödetilmesi isteği ile açılan davanın, bu kuralları uygulamakla görevli adli yargı yerinde görülmesi gerekir.

Yerel mahkemece açıklanan yasal düzenlemeler gözetilmeyerek, yerinde olmayan yazılı gerekçeyle, yargı yolu bakımından mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.4.H.D. 16.12.2009 E.2009/13216 – K.2009/14278

Önceki İçerikY4HD 12.2.2009 E.2008/6610 – K.2009/2010
Sonraki İçerikY1CD 8.4.2009 E.2009/2339 – K.2009/1937

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.