Ana Sayfa Yargı Kararları Y2HD 16.3.2010 E.2009/2775 – K.2010/4973

Y2HD 16.3.2010 E.2009/2775 – K.2010/4973

384
0

– Boşanma (Eylemli Ayrılık Sebebiyle)
– Fiili Ayrılık Sebebiyle Boşanma (İlk Davanın Reddinde Davacının Tam Kusurlu Olması) –

TMK.166

İlk davada davacının tam kusurlu olduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmiş olmasının, eylemli ayrılık sebebiyle açılan boşanma davasında önemi olmadığı gibi, ortak hayatın kurulamamasındaki neden de davanın kabulü bakımından sonuca etkili değildir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Türk Medeni Kanunu`nun 166/son maddesine dayalı eylemli ayrılık nedeni ile boşanma davalarında, boşanma nedenlerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa, eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verilmesi gerekir.

Toplanan delillerden koca tarafından açılan ilk davanın reddedildiği,  kararın 11.5.2004 tarihinde kesinleştiği, kesinleşmeden itibaren üç yıllık sürenin geçtiği ve bu süre içinde ortak hayatın yeniden kurulamadığı anlaşılmaktadır.

İlk davada davacının tam kusurlu olduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmiş olmasının, Türk Medeni Kanunu`nun 166/son maddesine dayanan davada, boşanma kararı verilmesi bakımından önemi olmadığı gibi, ortak hayatın kurulamamasındaki neden de davanın kabulü bakımından sonuca etkili değildir.

Türk Medeni Kanunu`nun 166/son maddesi koşulları gerçekleşmiştir. O halde istemin kabulüne karar vermek gerekirken yazılı gerekçeyle reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

Y.2.H.D. 16.3.2010 E.2009/2775 – K.2010/4973

Önceki İçerikY2HD 22.3.2010 E.2009/1519 – K.2010/5301
Sonraki İçerikY7HD 5.5.2010 E.2009/6474 – K.2010/2758

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.