Kararda Tazminatın Kimden Alınıp Kime Verileceğinin Yazılmaması

Boşanma Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık;Somut olayda mahkemece hangi tarafın maddi ve manevi tazminat talebinin kabulüne karar verildiği ve hüküm altına alınan maddi ve manevi tazminatın kim tarafından ödeneceği konusunda gerekçeli kararda düzenleme yapılıp yapılmadığı, burada varılacak sonuca göre maddi ve manevi tazminatın infazında tereddüt hasıl olup […]

YHGK 13.2.2008 E.2008/2-136 – K.2008/117

– Terke Dayalı Boşanma Davasının Yasal Dayanağı Ve Koşulları (Dava Şartı – İsbat Külfeti – Davanın Kabulü) – Boşanma (Terk Sebebiyle) – İhtarın Kanuni Şartları Taşıyıp Taşımadığının Re`sen İncelenmesi Gereği – İsbat Külfeti (Terk Sebebiyle Boşanma) – Davanın Kabulü (Terk Sebebiyle Boşanma) TMK.164/2, 184/1-3 1. Hakim tarafından yapılan “ihtar”, terk sebebine dayalı boşanma davasının, dava […]

YHGK 13.4.2011 E.2011/2-1 – K.2011/139

– Boşanmaya Karşı Çıkma (Hakkın Kötüye Kullanılması) – Boşanma (Fiziki Şiddet Ve Karşılığında Hakaret – Hakkın Kötüye Kullanılması) – Hakkın Kötüye Kullanılması (Boşanmaya Karşı Çıkma) TMK.166/1-2 Davacının eşine fiziki şiddet uyguladığı, davalının da kocasına hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davacı ziyade kusurlu ise de, davalı da, kusurludur. Davalının davaya itirazı, hakkın kötüye kullanılması […]

YHGK 13.4.2011 E.2010/2-751 – K.2011/96

– Boşanmada Maddi Ve Manevi Tazminat Koşulları (Mülga Medeni Kanun İle Karşılaştırma – Kocanın Sadakatsiz Davranışları) – Manevi Tazminat (Boşanmada) TMK.166, 174/1-2, 185 – HUMK.254 – 4722 Sa.Ka.1/1 – 743 Sa.Ka. 24, 143 Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, boşanmaya neden olan olaylarda davalı kadının kusurunun eşit olup olmadığı, buna göre davacı […]

YHGK 16.6.2010 E.2010/2-259 – K.2010/329

– Boşanma (Manevi Tazminatta Kusur) – Manevi Tazminatta Eşin Kusuru (Boşanma) – Alkol Alışkanlığı (Boşanma – Kadının Kusuru Ve Manevi Tazminat) – Eşin Kocasının Rahatsızlığı İle İlgilenmemesi TMK.166/1, 174 Boşanma yönünden kabul edilen kusur, maddi ve manevi tazminatın belirlenmesinde kesin hüküm oluşturmaz. Davacının bu gayret ve desteklerine rağmen davalı kocanın alkol alışkanlığını bırakmadığı ve sorumsuz […]