Ana Sayfa Yargı Kararları Y2HD 14.5.2009 E. 2008/3617 – K.2009/9622

Y2HD 14.5.2009 E. 2008/3617 – K.2009/9622

370
0

– Evlat Edinenin Alt Soyu
– Evlat Edinen Dinlenilmeden Hüküm Kurulması

TMK.306,313,316

1. Evlat edinenin alt soyu varsa, onların evlat edinme ile  ilgili tavır ve düşünceleri değerlendirilir. Bu bakımdan,  evlat edinenlerden Mustafa`nın altsoyunun dinlenmemiş olmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
2. Evlat edinenler mahkemece dinlenmeden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

1- Ergin veya kısıtlıların evlat edinilmelerinde evlat edinenin altsoyunun açık muvafakatı aranır. (TMK.313/1.) Küçüğün evlat edinilmesinde, evlat edinenin çocuğunun evlat edinmeye onay vermesi gerekmez. Yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi yeterlidir. (TMK.md.306/2) Evlat edinenin alt soyu varsa, onların evlat edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri değerlendirilir. (TMK.m.316/son) Bu bakımdan, evlat edinenlerden Mustafa`nın altsoyunun dinlenmemiş olmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bu yöne ve aşağıdaki bendin dışında kalan diğer yönlere ilişkin kanun yararına bozma isteği yerinde görülmediğinden reddine karar verilmesi gerekmiştir.

2- Diğer bozma istekleri yönünden yapılan incelemeye gelince:

Evlat edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir. (TMK. md. 316/1.) Evlat edinenler mahkemece dinlenmeden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesi uyarınca sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, bunun dışında kalan sebeplere dayanan kanun yararına bozma isteğinin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple  REDDİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.2.H.D. 14.5.2009 E. 2008/3617 – K.2009/9622

Önceki İçerikY2HD 1.12.2008 E.2007/17475 – K.2008/16217
Sonraki İçerikY2HD 22.3.2007 E.2006/11915 – K.2007/4715

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.