Ana Sayfa Yargı Kararları Y2HD 1.12.2008 E.2007/17475 – K.2008/16217

Y2HD 1.12.2008 E.2007/17475 – K.2008/16217

386
0

– Çocukla Kişisel İlişki (Anlaşmalı Boşanmada Anlaşmaya Aykırı)
– Çocuğa İlişkin Nafaka (Anlaşmalı Boşanmada Anlaşmaya Aykırı)

TMK.166

Müşterek çocukla davalının kişisel ilişkisi ve çocuğa takdir edilen tedbir nafakası konusunda 28.6.2007 tarihli protokole uygun hüküm kurulması gerekirken, tarafların onayı alınmaksızın farklı şekilde düzenleme yapılması usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kişisel ilişki, tedbir nafakası ve tazminatlar ile mal rejimine yönelik mali düzenleme yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle 28.6.2007 tarihli protokolde yer alan tarafların mali konularda birbirlerinden talepleri olmadığına dair anlaşmalarına yönelik 6 ve  7 nolu maddelerin gerekçeli kararın hüküm fıkrasında yer almamasının sonuca etkili bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bent kapsamı dışındaki  temyiz itirazları yersizdir.

2- Müşterek çocukla davalının kişisel ilişkisi ve çocuğa takdir edilen tedbir nafakası konusunda 28.6.2007 tarihli protokole uygun hüküm kurulması gerekirken, tarafların onayı alınmaksızın farklı şekilde düzenleme yapılması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen nedenle kişisel ilişki ve  tedbir nafakasına yönelik olarak BOZULMASINA, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1 nci bentte açıklanan nedenlerle ONANMASINA, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY YAZISI

Anlaşma boşanma davasını inceleyen hakim gerekli gördüğü, değişikliklerin taraflarca kabulü halinde anlaşmalı boşanma kararı verebilir. (TMK.m.166/3).
Yerel Mahkeme hakimi nafaka ve kişisel ilişki konusunda öngördüğü değişiklikleri taraflara sorma gereği bile duymadan “re`sen” boşanma kararı vermiştir.
Boşanma davaları kamu düzenine ilişkin olmayıp tarafların kişiliklerine sıkı sıkıya bağlı hakları içermektedir.
Kanunun açık düzenlemesine uymayan bir anlaşmalı boşanma kararının bütünü sakatlandığından bir bölümünün kesinleştiğini düşünmek anlaşmalı boşanma kavramında yer alan “anlaşma” terimi ile bağdaşmamaktadır.
Değerliler çoğunluğun farklı görüşüne Kanunun açık ve seçik düzenlemesi karşısında katılma olanağım yoktur.

Y.2.H.D. 1.12.2008 E.2007/17475 – K.2008/16217

Önceki İçerikY2HD 27.10.2008 E.2007/13559 – K.2008/14119
Sonraki İçerikY2HD 14.5.2009 E. 2008/3617 – K.2009/9622

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.