Ana Sayfa Yargı Kararları Y18HD 25.9.2006 E.2006/6654 – K.2006/6867

Y18HD 25.9.2006 E.2006/6654 – K.2006/6867

372
0

– Kararı İmzalayacak Olanlar

– Gerekçeli Kararın Oturuma Katılmayan Katip Tarafından İmzalanması

– Nüfus Kaydının Düzeltilmesi (Gerekçeli Oturuma Katılmayan Katip Tarafından İmzalanması)

 

HUMK.388,390

Gerekçeli kararın, oturuma katılmayan katip tarafından imzalanması, usul ve kanuna aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığının 20.1.2006 gün ve 2006/04 sayılı davanamesi ile davalı Hüseyin Karahan`ın nüfus kaydının yersel yazımdan dolayı mükerrer olduğu bildirilerek Karpuzlu Köyü Cilt:50, Hane:61, BSN:1 deki nüfus kaydının iptali ile aynı Köy Cilt:50, Hane 12., BSN:16`daki kaydın baki bırakılması istenmiş, mahkemece davanın kabulü yönünde karar verilmiş verilen hüküm C. Savcısı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

HUMK.nun 388. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendi uyarınca kararı veren mahkeme ile hakimin ve tutanak katibinin ad ve soyadları ile sicil numaralarının kararda açıkça yazılması; 5.bendine göre de kararın verildiği tarih ile hakimin ve tutanak katibinin imzalarının yer alması gerekmekte olup, 390. madde hükmüne göre de yazılan kararların altının kararı veren hakimle zabıt katibi tarafından imza olunacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. Somut olayda yargılamanın son oturumunda tutanak katibi 104500 sicil numaralı N. Turan İzoğlu olup, duruşma tutanağında ve kısa kararda bu kişinin ad ve imzası bulunmasına karşın, mahkemenin gerekçeli kararında katibin kararın verildiği tarihte duruşmaya katılan ve tutanağı imzalayan yukarıda adı ve sicil numarası yazılı katip yerine 95874 sicil numaralı M. Şükrü Çubukçu adlı katibin adının yazılması ve gerekçeli kararın onun tarafından imzalanmış olması HUMK.nun  388. maddesinin 1. fıkrasının 1. ve 5. bentleri ile 390. madde hükmüne aykırıdır.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.18.H.D. 25.9.2006 E.2006/6654 – K.2006/6867

Önceki İçerikY12HD 14.10.2008 E.2008/13057 – K.2008/17465
Sonraki İçerikY2CD 22.10.2008 E.2008/7918 – K.2008/16596

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.