Ana Sayfa Yargı Kararları Y12HD 14.10.2008 E.2008/13057 – K.2008/17465

Y12HD 14.10.2008 E.2008/13057 – K.2008/17465

390
0

– Site Yönetiminin Temsil Yetkisi
– Site Yönetiminin Dava Ehliyeti

634 Sa.Ka.34,35 İİK. 366

Sitedeki bağımsız bölüm malikleri yararına fakat kendi adına alım satım sözleşmesi yapan ve taahhüt altına giren, site yönetiminin genel gider ve yönetimle ilgili olarak açılan alacak davalarında  (veya yapılan icra takiplerinde) sitedeki bağımsız bölüm maliklerinin yasadan doğan temsil etme yetkisinin bulunduğunu, toplumun değişin ve gelişen ihtiyaçları karşısında kabul etmek gerekir.

DAVA ve KARAR:

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Alacaklı İkitelli Başakşehir 1. Etap Site Yönetimi borçlular aleyhine 2.366,30.- YTL. aidat ana borcu, 5.138,25.- TL. aidat ceza borcu olmak  Üzere toplam 7.504,55.- TL. için genel haciz yoluyla icra takibine geçmiş ve borçluların süresinde takibe itiraz etmesi üzerine takip durdurulmuştur. Adı geçen borçlular icra mahkemesine başvurarak alacaklının tüzel kişiliği bulunmadığı ileri sürülerek takibin iptalini istemişlerdir.
Mahkemece Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2007/533 Esas sayılı dosyasında alacaklının tüzel kişiliğinin bulunmadığı gerekçesiyle verilen red kararına dayanılarak takibin iptaline karar verildiği görülmektedir.
HGK.`nın 2000/13-1314 2000/1606-17.9.2008-2008/3-531-531 sayılı ve yüksek Yargıtay 3/3 ve 13. Hukuk Dairelerinin süreklilik kazanan kararlarında da açıklandığı üzere sitedeki bağımsız bölüm malikleri yararına fakat kendi adına alım satım sözleşmesi yapan ve taahhüt altına giren, site yönetiminin genel gider ve yönetimle ilgili olarak açılan alacak davalarında (veya yapılan icra takiplerinde) sitedeki bağımsız bölüm maliklerinin yasadan doğan temsil etme yetkisinin bulunduğunu, toplumun değişin ve gelişen ihtiyaçları karşısında  kabul etmek gerekir.
O halde, mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne  karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazıtı nedenlerle İİK.366 ve HUMK.`un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.12.H.D. 14.10.2008 E.2008/13057 – K.2008/17465

Önceki İçerikY3HD 5.2.2009 E.2008/19284 – K.2009/1376
Sonraki İçerikY18HD 25.9.2006 E.2006/6654 – K.2006/6867

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.