Ana Sayfa Yargı Kararları Y17HD 12.2.2009 E.2008/4221 – K.2009/596

Y17HD 12.2.2009 E.2008/4221 – K.2009/596

445
0

– Kasko Sigortalı Aracın Haricen Satımı (Sigortacının Sorumluluğu)
– Kasko Tazminatı (Dain Ve Mürtehin Sıfatlı 3. Kişi)
– Dain Ve Mürtehin Sıfatlı 3. Kişinin Davaya Muvafakatı (Kasko)

2918 Sa.Ka.20/d

Kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminatın tahsili istemine ilişkin davada:

1. Poliçede dain ve mürtehin sıfatı bulunan dava dışı bankanın, açılan tazminat davasına muvafakati olup olmadığı araştırılmalı, muvafakati sağlandığı takdirde yargılamaya devam edilmeli, aksi takdirde, aktif husumet ehliyeti yokluğundan davanın reddine karar verilmelidir.

2. Kabule göre, sigorta poliçesi lehdarı davacı şirket iken, aracın haricen üçüncü kişiye satıldığı ve menfaat sahibinin değiştiğinin kabulü doğru değildir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı vekili, davalı şirkete kasko sigortalı aracın müvekkilince Ahmet Barut isimli 3. şahsa şifahen satıldığını ve bu şahsın müvekkiline ait araçla geçirdiği trafik kazası neticesinde aracın hasarlandığını, davalı tarafça olayın teminat dışında kaldığı gerekçesiyle tazminat ödenmediğini, satış işleminin de yasal olarak geçerli olmadığını ileri sürerek 11.675,00.- YTL. sigorta tazminatının, kaza tarihinden itibaren ticari faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, ikrar edilen harici satış ve devir işlemi nedeniyle olayda menfaat değişikliği olduğunu, bu nedenle hasarın teminat haricinde kaldığını, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere göre, sigortalı aracın haricen, satılmış olması ve menfaat sahibinin değişmesi nedeniyle, hasar poliçe teminatı dışında kaldığından davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminatın tahsili istemine ilişkindir.

Davaya konu poliçede, dain ve mürtehin olarak dava dışı Garanti Bankası gösterilmiştir. Bu durumda, mahkemece; dain ve mürtehin sıfatı bulunan dava dışı bankadan, açılan tazminat davasına muvafakati olup olmadığı araştırılmalı, muvafakati sağlandığı takdirde yargılamaya devam edilmeli, aksi takdirde, aktif husumet ehliyeti yokluğundan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

2- Kabule göre de; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20/d maddesi gereğince, noterlerce yapılmayan her çeşit araç satış ve devirleri geçersizdir.
Bu kural karşısında, sigorta poliçesi lehdarı davacı şirket iken, aracın haricen 3. kişiye satıldığı ve menfaat sahibinin değiştiğinin kabulü doğru değildir.

Mahkemece, yapılacak iş, uzman bilirkişiden rapor alınarak davacı aracındaki gerçek zararının belirlenmesi varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli değildir.

SONUÇ: Yukarıda 1 ve 2 numaralı bendlerde açıklanan nedenlerle, BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.17.H.D. 12.2.2009 E.2008/4221 – K.2009/596

Önceki İçerikYHGK 30.6.2010 E.2010/17-307 – K.2010/357
Sonraki İçerikY17HD 17.9.2009 E.2009/6223 – K.2009/5551

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.