Ana Sayfa Yargı Kararları Y15HD 5.5.2009 E.2009/592 K.2009/2608

Y15HD 5.5.2009 E.2009/592 K.2009/2608

442
0

– Eser Sözleşmesi (Bakiye İş Bedeli – Ayıp İhbarının Şekli – Ayıbın Niteliği)

– Ayıplı Teslim (Bakiye İş Bedeli)

– Ayıp İhbarınının Şekli

– Alacağın Likit Olmaması (İcra İnkar Tazminatı – Ayıplı İş Teslimi) –

BK.360/I,II

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedelinin tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptali ve takibin devamı istemine ilişkindir.

Ayıp ihbarının yapılması şekle tabi değildir.

Eserin BK.`nun 360/I. maddesi hükmünce kabule icbar edilemeyecek derecede ayıplı ve sözleşme şartlarına aykırı olup olmadığı;

ya da aynı maddenin II. fıkrası uyarınca bedel indirimini gerektirip gerektirmediği;
gerektiriyorsa tenzili gereken miktar ile yine onarımının mümkün olması halinde onarım bedelinin hesaplattırılıp değerlendirilmek suretiyle davanın sonuçlandırılması yerine, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA ve KARAR:

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedelinin tahsili için yapılan icra takibine itirazin iptali ve takibin devamı istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Eser Sözleşmelerinde yüklenicinin kararlaştırılan iş bedeline hak kazanabilmesi için eseri sözleşme ve eklerine ve iş sahibinin ondan beklediği amaca uygun olarak tamamlayarak teslim etmesi gerekir. Eserin, sözleşmede kararlaştırılan niteliklerine, ya da iş sahibinin beklediği amaca uygun olmaması veya lüzumlu bazı vasışardan bir ya da bir kaçının bulunmaması halinde ayıplı yapıldığının kabulü gerekir.

Dairemizin yerleşik içtihat ve uygulamalarına göre ayıp ihbarının yapılması şekle tabi değildir. Her türlü delille, hatta tanık beyanı ile dahi kanıtlanması mümkündür.
Eserin ayıplı olması ve süresinde ayıp ihbarı yapılmış olması halinde iş sahibi BK.`nun 360. maddesinde öngörülen haklarını kullanabilir.

Dinlenilen davalı tanığı ayıp ihbarının süresinde yapıldığını beyan etmiştir. Asıl olan tanığın doğru söylemesi olup davalının çalışanı olması tanığın anlatımını hukümden düşürecek bir neden olmadıkça beyanına itibar edilmemesini gerektirmez.

Dinlenilen tanık beyanı ve dosya kapsamına göre, ayıp ihbarı süresinde yapıldığından, mahkemece hükme esas raporu veren bilirkişiden alınacak ek raporla, eserin BK.`nun 360/I. maddesi hükmünce kabule icbar edilemeyecek derecede ayıplı ve sözleşme şartlarına aykırı olup olmadığı; ya da aynı maddenin II. fıkrası uyarınca bedel indirimini gerektirip gerektirmediği, gerektiriyorsa tenzili gereken miktar ile yine onarımının mümkün olması halinde onarım bedelinin hesaplattırılıp değerlendirilmek suretiyle davanın sonuçlandırılması yerine, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi ve uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup miktarı yargılama sonucu alınacak bilirkişi raporuyla belirleneceğinden alacağın likit olmaması sebebiyle inkâr tazminatına hükmedilmemesi gerekirken davalının inkar tazminatıyla sorumlu tutulması da doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.15.H.D. 5.5.2009 E.2009/592 K.2009/2608

Önceki İçerikY15HD 23.3.2010 E.2009/1814 – K.2010/1643
Sonraki İçerikY11HD19.1.2010 E.2008/9239 K.2010/504

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.