Ana Sayfa Yargı Kararları Y14HD 20.10.2008 E.2008/9838 – K.2008/11962

Y14HD 20.10.2008 E.2008/9838 – K.2008/11962

390
1

– Davada Sıfat
– Davacı Sıfatı Aktif Husumet Ehliyeti
– Tapu Kaydındaki Malik Bilgilerinin Nüfus Kayıtlarına Uygun Hale Getirilmesi

HUMK.38

Davacı sıfatıyla dava açan bir kimsenin dava konusu hak üzerinde tasarruf yetkisi yoksa o kimse gerçek anlamda taraf sıfatını taşımaz. Sıfatın bulunmaması halinde ise açılan davanın dinlenme olanağı yoktur. Somut uyuşmazlıkta; davacının kayıt maliki Ramazan Budak`ın mirasçısı olmaması sebebiyle davada sıfatı bulunmadığından, tapu kayıtlarındaki malik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun hale getirilmesi isteminin sıfat yokluğu nedeniyle reddi gerekir.

DAVA ve KARAR:

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 19.3.2007 gününde verilen dilekçe ile tapu kaydında doğum tarihi tespiti istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 3.7.2007 günlü temyiz edilmeden kesinleşen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14.7.2008 tarih 142475 sayılı tebliğnamesiyle HUMK.nun 427/6 maddesi gereğince kanun yararına bozulması istenilmiş olmakla dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, tapu kayıtlarındaki malik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun hale getirilmesi istemiyle açılmıştır.
Mahkemece, 850, 851 ve 924 parsellerde malik olarak ismi geçen  Ahmet oğlu Ramazan Budak` ın davacının murisi Ahmet oğlu 1880 doğumlu Ramazan Budak ile aynı kişi olduğunun tespitine karar verilmiştir.

Hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Yargıtay C. Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı gördüğü lüzum üzerine taraf sıfatı bulunmayan davacının davasının reddi gerekeceği nedeniyle HUMK.nun  427/6. maddesi gereğince kanun yararına bozma isteminde bulunmuştur.

Dosyada yer alan nüfus kayıt bilgilerinden çekişme konusu 850, 851 ve 924 parsellere Ahmet oğlu Ramazan Budak`ın malik olduğu görülmektedir.  Nüfus kayıt bilgilerine göre de, Ahmet oğlu Ramazan Budak`ın öldüğü, davacı Fethi Budak`ın mirasçılarından 1.1.1953 doğumlu İbrahim Budak`ın oğlu olduğu anlaşılmaktadır. İbrahim Budak ise sağdır. Dolayısıyla davacı Fethi Budak kayıt maliki Ramazan Budak`ın henüz mirasçısı değildir.

Bir davanın esası bakımından başarılı olması, öncelikle dava dilekçesinde davacı ve davalı durumunda olanların gerçekten o davanın davacı veya davalı sıfatını taşımaları halinde olanaklıdır. Genel bir anlatımla, usul hukukunda o davanın gerçek davacısı ve davalısı olmaları durumu “davada sıfat” taşımaları olarak ifade edilir. Davacı sıfatıyla dava açan bir kimsenin dava konusu hak üzerinde tasarruf yetkisi yoksa o kimse gerçek anlamda taraf sıfatını taşımaz. Sıfatın bulunmaması halinde ise açılan davanın dinlenme olanağı yoktur. Somut uyuşmazlıkta; davacının kayıt maliki Ramazan Budak`ın mirasçısı olmaması sebebiyle davada sıfatı bulunmadığından, istemin sıfat yokluğu nedeniyle reddi yerine çekişmenin esası incelenerek yazılı şekilde hükme bağlanması doğru değildir.

Karar açıklanan nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı`nın HUMK. 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteminin kabulü ile  hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.14.H.D. 20.10.2008 E.2008/9838 – K.2008/11962

Önceki İçerikY9HD 23.3.2009 E.2007/40845 – K.2009/7570
Sonraki İçerikY11HD 20.6.2006 E.2006/6654 – K.2006/7209

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.