Ana Sayfa Yargı Kararları Y11HD 20.6.2006 E.2006/6654 – K.2006/7209

Y11HD 20.6.2006 E.2006/6654 – K.2006/7209

329
2

– İhtiyati Haciz (İş Bölümü)
– İş Bölümü İtirazı Olmaması (Tacirler Arası İhtiyati Haciz)
– İlk İtiraz (İş Bölümü İtirazı)

TTK.5/3HUMK.187
Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi arasındaki ilişki, görev değil işbölümü ilişkisidir. İş bölümü itirazı re’sen nazara alınamayacağından, ilk itiraz olarak ileri sürülebilir.
Alacaklı vekilini ihtiyati haciz istemi, usulünce yapılmış bir işbölümü itirazı bulunmamasına rağmen taraflar arasındaki ilişkinin ticari ilişki, ihtilafın çözümünün Asliye Ticaret Mahkemesi görevi dahilinde olduğu gerekçesiyle, talebin reddine karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

DAVA ve KARAR:
Taraflar arasında görülen davada Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 20.10.2005 tarih ve 2005/479 – 2005/389 D. İş. Sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi alacaklı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesini süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Abdullah Turgut tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunu, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARI:
Alacaklı vekili, vadesi gelen bononun lehdarı olan müvekkiline borçlu karşı tarafça ödeme yapılmadığını ileri sürerek, ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, tarafların tacir ve ilişkinin ticari olduğu, ihtilafı çözümünün Asliye Ticaret Mahkemesinin görevi dahilinde olduğu gerekçesiyle, talebin reddine karar verilmiştir.
Kararı, alacaklı vekili temyiz etmiştir.

İstem, ihtiyati haciz kararı verilmesine ilişkindir.
Mahkemece, Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri arasındaki işbölümü ilişkisi, görev ilişkisi gibi yorumlanarak, yazılı şekilde karar verilmiş ise de; ayrı Ticaret Mahkemesi olan yerlerdeki Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi arasındaki ilişki, görev değil işbölümü ilişkisidir. İş bölümü itirazı re’sen nazara alınamayacağından, HUMK.’nun 187.vd. maddeleri uyarınca ilk itiraz olarak ileri sürülebilir.
Somut olayda, alacaklı vekilini ihtiyati haciz istemi, usulünce yapılmış bir işbölümü itirazı bulunmamasına rağmen taraflar arasındaki ilişkinin ticari ilişki, ihtilafın çözümünün Asliye Ticaret Mahkemesi görevi dahilinde olduğu gerekçesiyle, talebin reddine karar verilmiştir.
Bu durumda, mahkemece, Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi arasındaki ilişkinin görev değil, işbölümü ilişkisi olduğu dikkate alınarak, isteme ilişkin inceleme yapılarak sonucuna göre karar vermek gerekirken,  yazılı gerekçelerle talebin reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle, alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, alacaklı yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.
Y.11.H.D. 20.6.2006 E.2006/6654 – K.2006/7209

Önceki İçerikY14HD 20.10.2008 E.2008/9838 – K.2008/11962
Sonraki İçerikY8HD 23.10.2007 2007/5719 – K.2007/5765

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.