Ana Sayfa Yargı Kararları Y12HD 23.11.2006 E.2006/20917 – K.2006/21955

Y12HD 23.11.2006 E.2006/20917 – K.2006/21955

448
1

– İhalenin Feshi Davası (Davanın Açılmamış Sayılması – Tarafların Duruşmaya Gelmemesi)
-Davanın Açılmamış Sayılması (İhalenin Feshi Davası – Tarafların Duruşmaya Gelmemesi)

HUMK.409 İİK.134

İhalenin feshi davasında, Mahkemece tarafların yargılamaya katılmaması halinde veya şikayetçinin katılmayıp, davalının yargılamaya devam etmediğini bildirmesi üzerine işin esası ile ilgili mevcut deliller değerlendirilerek olumlu-olumsuz bir karar verilmesi yerine, HUMK.nun 409. maddesi gerekçe gösterilip davanın açılmamış sayılması isabetsizdir.

DAVA ve KARAR:

Yargıtay C. Başsavcılığının yazılı emir yoluyla bozma istemine ilişkin olan Mahkeme kararı, ihalenin feshi iddiası ile ilgili şikayetin incelenmesi sonunda verilmiş olup, HUMK.nun  409/5. maddesi gereğince ve davanın açılmamış sayılması hakkındadır.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Olayda uygulanması gerekli İİK.nun 134/2. maddesinde ihalenin feshi talebi üzerine Mahkemenin, talep tarihinden itibaren 20 gün içinde duruşma yapacağı ve taraflar gelmese bile icap eden kararı vereceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Bu durumda Mahkemece tarafların yargılamaya katılmaması halinde veya şikayetçinin katılmayıp, davalının yargılamaya devam etmediğini bildirmesi üzerine işin esası ile ilgili mevcut deliller değerlendirilerek olumlu-olumsuz bir karar verilmesi yerine HUMK.nun 409. maddesi gerekçe gösterilip davanın açılmamış sayılması isabetsiz olup, hükmün kanun yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yargıtay C. Başsavcılığının 12.6.2006 tarihli isteminin kabulüne Mahkeme kararının kanun yararına bozulmasına, aynı fıkra uyarınca bozmanın hükmün hukuki sonuçlarını kaldırmayacağına, bozma kararının bir örneğinin Resmî Gazete’de yayınlanması için Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere C. Başsavcılığına TEVDİİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.12.H.D. 23.11.2006 E.2006/20917 – K.2006/21955

Önceki İçerikY19HD 2.11.2009 E.2009/6525 – K.2009/10005
Sonraki İçerikY9HD 23.3.2009 E.2007/40845 – K.2009/7570

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.