Ana Sayfa Yargı Kararları Y12HD 12.10.2009 E.2009/11169 – K.2009/18774

Y12HD 12.10.2009 E.2009/11169 – K.2009/18774

310
0

– Kredi Kartı Alacağına Dayalı Takip (Dayanak Belgelerin Ödeme Emrine Eklenmesi)

İİK.68

Kredi kartı borcuna dayalı olarak yapılan icra takibinde,  borcun aslına ve faize yönelik itirazların dışında kalan şikayet niteliğinde bulunan dayanak belgelerin, ödeme emrine eklenmediği yönündeki istemlerin icra mahkemesine yapılması zorunlu bulunmaktadır.

DAVA ve KARAR:

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Alacaklı kredi kartı alacağına istinaden borçlu aleyhine genel haciz yolu ile icra takibine geçmiş bulunmaktadır. Borçlu vekili süresinde (13.11.2008) icra dairesine başvurarak borç miktarına, istenen faize itiraz etmiş, ayrıca takibe dayanak alınan hesap özeti, ihtarname v.s. belgelerin ödeme emrine eklenmediğini ileri sürmüştür.

Seçilen takip şekline göre borcun aslına ve faize yönelik itirazların dışında kalan şikayet niteliğinde bulunan dayanak belgelerin ödeme emrine eklenmediği yönündeki istemlerin icra mahkemesine yapılması zorunlu bulunmaktadır. Mahkemece bu hususlar re`sen gözetilmeyeceği gibi, bu iddialara dayanılarak alacaklının isteminin reddine karar verilemez.

Yapılacak iş, borçlunun borca ve faize yönelik itirazları İİK.nun 68. ve  68/b maddeleri uyarınca incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesinden ibarettir.

O halde eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.12.H.D. 12.10.2009 E.2009/11169 – K.2009/18774

Önceki İçerikY11HD 24.6.2008 E.2007/6956 – K.2008/8423
Sonraki İçerikY11HD 8.2.2005 E.2005/289 – K.2005/916

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.