Ana Sayfa Yargı Kararları Y2CD 5.5.2010 E.2010/11974 – K.2010/14971

Y2CD 5.5.2010 E.2010/11974 – K.2010/14971

1622
0

– Alkollü Ve Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanmak Suçu

– Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma (Alkollü Araç Kullanarak)

 

2918 Sa.Ka.48CMK.309TCK.179

Salt alkollü araç kullanmanın ne şekilde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilmeden, TCK.nun 179/2. maddesi uyarınca cezalandırılması, usul ve kanuna aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan sanık Hüseyin`in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu`nun 179/2, 62/1, 52. maddeleri uyarınca 500 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına dair  Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesi`nin 18.11.2009 tarihli ve 2009/815-1488 sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı`nca verilen 18.3.2010 gün ve 2010/2636-16723 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 7.4.2010 gün ve 2010/75174 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu:

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Yargıtay 2. Ceza Dairesi`nin 4.7.2006 tarihli ve 2006/5364-13411 sayılı benzer bir ilâmında da belirtildiği üzere, 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı  Türk Ceza Kanunu`nun “ Trafik güvenliğini tehlikeye sokma ”başlıklı 179. maddesinin  3. fıkrasında alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek olan kişinin araç kullanma hâlinin suç olarak düzenlediği, maddede belirtilen “ emniyetli bir şekilde” ifadesinin kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından bir tehlikeye neden olunması şeklinde anlaşılması gerektiği, salt alkollü araç kullanmanın ne şekilde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilmeden bu madde uyarınca cezalandırılmayacağı, keza 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu`nun 48. maddesinde alkollü araç kullanma eyleminin düzenlendiği anlaşılmakla, beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK.`nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

Gereği düşünüldü:

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ KARARI:

Alkollü olarak araç kullandığı belirlenen sanığın, araç kullandığı sırada  alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olduğuna dair tıbbi bulgular veya sanığın dışa yansıyan davranışlarına bağlı olarak yapılan bir tespit ve delil olmaması karşısında,  sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu oluşmayacağından, sanığın sadece alkollü olarak araç kullanma eyleminin  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu`nun 48. maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve bu madde gereğince idari işlemlerin yetkili mercii tarafından yapılması gerekecektir.

SONUÇ: Dosya kapsamına göre, sanık hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işlem yapıldığı belirlenmiş olup, sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu oluşmadığından beraatine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görülmekle, Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesi`nden verilip kesinleşen 18.11.2009 gün ve 2009/815-1488 sayılı kararın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 309. maddesinin 4. fıkrasının  (d) bendi uyarınca BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

 

Y.2.C.D. 5.5.2010 E.2010/11974 – K.2010/14971 

Önceki İçerikY12HD 11.1.2010 E.2009/29291 – K.2010/37
Sonraki İçerikY4CD 30.3.2010 E.2010/3201 – K.2010/5539

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.